Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Djubriva

Veštačka đubriva

Informacije o cenama i stanju zaliha


Preporuke za upotrebu Yara đubriva

Sva roba prikazana na sajtu je deo naše ponude i ne podrazumeva se da je dostupna u svakom trenutku. Robu koja nije na stanju, ukoliko smo u mogućnosti, poručujemo na vaš zahtev.
Za sve informacije pozovite nas na 024/787-038 ili 024/787-049.

28 proizvoda pronađeno

AMOSULFAN 25/1

AMOSULFAN 25/1

AmoSulfan je azotno đubrivo koje sadrži 20% azota i 24% sumpora. Izuzetno je pogodan za prihranu svih biljnih kultura. Amonijačni jon nije pokretan u zemljištu jer se vezuje u međuslojne razmake minerala gline.

Za bilans azota u zemljištu, fiksacija amonijačnog jona je koristan proces jer sprečava gubitke azota isparavanjem, ispiranjem i denitrifikacijom. Sa stanovišta biljke, fiksacija je takođe pozitivan proces jer se postepeno oslobođeni amonijačni jon ponaša kao sporodelujući izvor azota za biljke.

Sumpor u ovom đubrivu utiče na bolje iskorišćavanje azota i povećanje njegovog sadržaja u biljkama. Njegova uloga u biljkama je višestruka: ulazi u sastav aminokiselina i proteina, koenzima, enzima, učestvuje u održavanju ravnoteže anjona i katjona, ulazi u sastav različitih ćelijskih komponenti, igra važnu ulogu u velikom broju biohemijskih procesa.

S obzirom na to da je AmoSulfan fiziološki kiselo đubrivo, preporučuje se njegova primena na slabo alkalnim i alkalnim zemljištima. Primenom AmoSulfana značajno se poboljšava dostupnost i usvajanje fosfora koji se nalazi blokiran u zemljištu.

opširnije

SUPER START NP 10:35 25/1

SUPER START NP 10:35 25/1
opširnije

ELIXIR NPK 16:16:16 + S 25/1

ELIXIR NPK 16:16:16 + S 25/1
NPK 16:16:16 + 10% S je visokovodotopivo kompleksno mineralno đubrivo Elixir Zorke. Odlikuje ga visokavodotopivost fosfora koja iznosi više od 90%. Visoku vodotopivost fosfora prati i visoka vodotopivost i pristupačnost ostalih elementa u formulaciji. Zahvaljujući ovim karakteristikama, gajene biljne vrste su u mogućnosti da već u prvoj godini primene u potpunosti iskoriste aplicirana hraniva. Upotrebom kompleksnog đubriva NPK 16:16:16 omogućavamo postizanje maksimalnih prinosa.
opširnije

ELIXIR NPK 12:11:18 (SOP) 25/1 (+MGO+S+B+ZN+TE)

ELIXIR NPK 12:11:18 (SOP) 25/1 (+MGO+S+B+ZN+TE)
NPK 12:11:18 + 3% MgO + 12% S + 0,01% B + 0,02% Zn
 • Ujednačen odnos hraniva u svakoj granuli, omogućava ujednačen porast biljaka
 • Visoka pristupačnost hranljivih elemenata
 • Pogodno za primenu u velikom broju gajenih useva
 • Efikasniji azot u amonijačnom obliku
 • Magnezijum (Mg) ima ključnu ulogu u sintezi hlorofila, proteina, pektina, utiče na usvajanje fosfora u biljci
 • Prisustvo mikroelemata bora (B) i cinka (Zn), kao i gvožđa (Fe) i mangana (Mn), neophodno je za odvijanje ključnih fizioloških procesa u biljkama koji utiču na krajnju visinu i kvalitet prinosa
opširnije

ELIXIR NPK 12:11:18(SOP) 600/1 (+MGO+S+B+ZN+TE)

ELIXIR NPK 12:11:18(SOP) 600/1 (+MGO+S+B+ZN+TE)
NPK 12:11:18 + 3% MgO + 12% S + 0,01% B + 0,02% Zn
 • Ujednačen odnos hraniva u svakoj granuli, omogućava ujednačen porast biljaka
 • Visoka pristupačnost hranljivih elemenata
 • Pogodno za primenu u velikom broju gajenih useva
 • Efikasniji azot u amonijačnom obliku
 • Magnezijum (Mg) ima ključnu ulogu u sintezi hlorofila, proteina, pektina, utiče na usvajanje fosfora u biljci
 • Prisustvo mikroelemata bora (B) i cinka (Zn), kao i gvožđa (Fe) i mangana (Mn), neophodno je za odvijanje ključnih fizioloških procesa u biljkama koji utiču na krajnju visinu i kvalitet prinosa
opširnije

ELIXIR NPK 12:12:17 (SOP) 25/1 (+MGO+S+B+ZN)

ELIXIR NPK 12:12:17 (SOP) 25/1 (+MGO+S+B+ZN)
NPK 12:12:17 + 2% MgO + 14% S + 0,1% B + 0,1% Zn
 • Svaka granula sadrži potpuno isti odnos hraniva
 • Azot (N) u amonijačnoj formi se direktno usvaja od strane biljaka i teže se ispira iz zemljišta
 • Fosforna komponenta (P) visoke vodotopivosti u pogodnom obliku za usvajanje
 • Pogodna formulacija za biljne vrste koje imaju naglašenu potrebu za kalijumom
 • Prisustvo cinka (Zn) pospešuje sintezu biljnih hormona (auksina), hlorofila, ali i ugljenih hidrata
 • Prisustvo mikroelementa bora (B) pospešuje procese oplodnje i cvetanja biljaka
opširnije

MAP 12:52 25/1

MAP 12:52 25/1
opširnije

ELIXIR NPK 12:12:17(SOP) 600/1 (+MGO+S+B+ZN)

ELIXIR NPK 12:12:17(SOP) 600/1 (+MGO+S+B+ZN)
NPK 12:12:17 + 2% MgO + 14% S + 0,1% B + 0,1% Zn
 • Svaka granula sadrži potpuno isti odnos hraniva
 • Azot (N) u amonijačnoj formi se direktno usvaja od strane biljaka i teže se ispira iz zemljišta
 • Fosforna komponenta (P) visoke vodotopivosti u pogodnom obliku za usvajanje
 • Pogodna formulacija za biljne vrste koje imaju naglašenu potrebu za kalijumom
 • Prisustvo cinka (Zn) pospešuje sintezu biljnih hormona (auksina), hlorofila, ali i ugljenih hidrata
 • Prisustvo mikroelementa bora (B) pospešuje procese oplodnje i cvetanja biljaka
opširnije

ELIXIR NPK 16:27:7 25/1 (+S+ZN+B)

ELIXIR NPK 16:27:7 25/1 (+S+ZN+B)
NPK 16:27:7 + 9% S + 0,1% B + 0,1% Zn
 • Sadrži sve neophodne makro i mikroelemente za uspešnu proizvodnju
 • Efikasniji azot u amonijačnom obliku
 • Naglašena fosforna komponenta maksimalne vodotopivosti
 • Namenjeno zemljištima sa srednjim i visokim sadržajem kalijuma
 • Prisustvo sumpora doprinosi povećanju kvaliteta proizvoda i efikasnijem usvajanju azota
 • Mikroelementi utiču na brojne fiziološke procese u biljkama: povećanju aktivnosti pojedinih enzima, sintezi hormona, hlorofila, kao i pospešivanju cvetanja i oplodnje biljaka
opširnije

ELIXIR NPK 16:27:7 600/1 (+S+ZN+B)

ELIXIR NPK 16:27:7 600/1 (+S+ZN+B)
NPK 16:27:7 + 9% S + 0,1% B + 0,1% Zn
 • Sadrži sve neophodne makro i mikroelemente za uspešnu proizvodnju
 • Efikasniji azot u amonijačnom obliku
 • Naglašena fosforna komponenta maksimalne vodotopivosti
 • Namenjeno zemljištima sa srednjim i visokim sadržajem kalijuma
 • Prisustvo sumpora doprinosi povećanju kvaliteta proizvoda i efikasnijem usvajanju azota
 • Mikroelementi utiču na brojne fiziološke procese u biljkama: povećanju aktivnosti pojedinih enzima, sintezi hormona, hlorofila, kao i pospešivanju cvetanja i oplodnje biljaka
opširnije

ELIXIR NPK 12:11:18 (MOP) 25/1 (+MGO+S+B+ZN+TE)

ELIXIR NPK 12:11:18 (MOP) 25/1 (+MGO+S+B+ZN+TE)
NPK 12:11:18 + 3% MgO + 12% S + 0,01% B + 0,02% Zn
 • Ujednačen odnos hraniva u svakoj granuli, omogućava ujednačen porast biljaka
 • Visoka pristupačnost hranljivih elemenata
 • Pogodno za primenu u velikom broju gajenih useva
 • Efikasniji azot u amonijačnom obliku
 • Magnezijum (Mg) ima ključnu ulogu u sintezi hlorofila, proteina, pektina, utiče na usvajanje fosfora u biljci
 • Prisustvo mikroelemata bora (B) i cinka (Zn), kao i gvožđa (Fe) i mangana (Mn), neophodno je za odvijanje ključnih fizioloških procesa u biljkama koji utiču na krajnju visinu i kvalitet prinosa
opširnije

ELIXIR NPK 12:12:17 (MOP) 25/1 (+MGO+S+B+ZN)

ELIXIR NPK 12:12:17 (MOP) 25/1 (+MGO+S+B+ZN)
NPK 12:12:17 + 2% MgO + 14% S + 0,1% B + 0,1% Zn
 • Svaka granula sadrži potpuno isti odnos hraniva
 • Azot (N) u amonijačnoj formi se direktno usvaja od strane biljaka i teže se ispira iz zemljišta
 • Fosforna komponenta (P) visoke vodotopivosti u pogodnom obliku za usvajanje
 • Pogodna formulacija za biljne vrste koje imaju naglašenu potrebu za kalijumom
 • Prisustvo cinka (Zn) pospešuje sintezu biljnih hormona (auksina), hlorofila, ali i ugljenih hidrata
 • Prisustvo mikroelementa bora (B) pospešuje procese oplodnje i cvetanja biljaka
opširnije

ELIXIR PK 20:30 25/1

ELIXIR PK 20:30 25/1
Opšte karakteristike: PK 20:30 + 6% Ca je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo sa naglašenim sadržajem fosfora i kalijuma. Prilikom proizvodnje kompleksnih mineralnih đubriva postiže se da svaka pojedinačna granula sadrži hranljive materije u istom odnosu, a to nam omogućava maksimalno korišćenje od strane biljaka. Fosforna komponenta je preko 90% vodorastvorljiva i odmah dostupna biljkama. Đubrivo PK 20:30 + 6% Ca je pogodno za gajenje svih kultura, a naročito se preporučuje kod biljaka sa naglašenim potrebama za fosforom i kalijumom. Visoka vodotopivost i brzo oslobađanje hranljivih elemenata pruža mogućnost primene ovog đubriva ne samo u jesen već i neposredno pred setvu ili sa setvom. Veoma je važno da gajenim kulturama na vreme obezbedimo hraniva, koja su visokopristupačna i ravnomerno raspoređena na zemljištu.
opširnije

ELIXIR NPK 12:11:18(MOP) 600/1 (+MGO+S+B+ZN+TE)

ELIXIR NPK 12:11:18(MOP) 600/1 (+MGO+S+B+ZN+TE)
NPK 12:11:18 + 3% MgO + 12% S + 0,01% B + 0,02% Zn
 • Ujednačen odnos hraniva u svakoj granuli, omogućava ujednačen porast biljaka
 • Visoka pristupačnost hranljivih elemenata
 • Pogodno za primenu u velikom broju gajenih useva
 • Efikasniji azot u amonijačnom obliku
 • Magnezijum (Mg) ima ključnu ulogu u sintezi hlorofila, proteina, pektina, utiče na usvajanje fosfora u biljci
 • Prisustvo mikroelemata bora (B) i cinka (Zn), kao i gvožđa (Fe) i mangana (Mn), neophodno je za odvijanje ključnih fizioloških procesa u biljkama koji utiču na krajnju visinu i kvalitet prinosa
opširnije

ELIXIR NPK 12:12:17(MOP) 600/1 (+MGO+S+B+ZN)

ELIXIR NPK 12:12:17(MOP) 600/1 (+MGO+S+B+ZN)
NPK 12:12:17 + 2% MgO + 14% S + 0,1% B + 0,1% Zn
 • Svaka granula sadrži potpuno isti odnos hraniva
 • Azot (N) u amonijačnoj formi se direktno usvaja od strane biljaka i teže se ispira iz zemljišta
 • Fosforna komponenta (P) visoke vodotopivosti u pogodnom obliku za usvajanje
 • Pogodna formulacija za biljne vrste koje imaju naglašenu potrebu za kalijumom
 • Prisustvo cinka (Zn) pospešuje sintezu biljnih hormona (auksina), hlorofila, ali i ugljenih hidrata
 • Prisustvo mikroelementa bora (B) pospešuje procese oplodnje i cvetanja biljaka
opširnije

ELIXIR PK 20:30 600/1

ELIXIR PK 20:30 600/1
Opšte karakteristike: PK 20:30 + 6% Ca je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo sa naglašenim sadržajem fosfora i kalijuma. Prilikom proizvodnje kompleksnih mineralnih đubriva postiže se da svaka pojedinačna granula sadrži hranljive materije u istom odnosu, a to nam omogućava maksimalno korišćenje od strane biljaka. Fosforna komponenta je preko 90% vodorastvorljiva i odmah dostupna biljkama. Đubrivo PK 20:30 + 6% Ca je pogodno za gajenje svih kultura, a naročito se preporučuje kod biljaka sa naglašenim potrebama za fosforom i kalijumom. Visoka vodotopivost i brzo oslobađanje hranljivih elemenata pruža mogućnost primene ovog đubriva ne samo u jesen već i neposredno pred setvu ili sa setvom. Veoma je važno da gajenim kulturama na vreme obezbedimo hraniva, koja su visokopristupačna i ravnomerno raspoređena na zemljištu.
opširnije

ELIXIR NPK 16:16:16 + S 600/1

ELIXIR NPK 16:16:16 + S 600/1
NPK 16:16:16 + 10% S je visokovodotopivo kompleksno mineralno đubrivo Elixir Zorke. Odlikuje ga visokavodotopivost fosfora koja iznosi više od 90%. Visoku vodotopivost fosfora prati i visoka vodotopivost i pristupačnost ostalih elementa u formulaciji. Zahvaljujući ovim karakteristikama, gajene biljne vrste su u mogućnosti da već u prvoj godini primene u potpunosti iskoriste aplicirana hraniva. Upotrebom kompleksnog đubriva NPK 16:16:16 omogućavamo postizanje maksimalnih prinosa.
opširnije

ELIXIR NPK 6:12:24 +6%S GP 25/1

ELIXIR NPK 6:12:24 +6%S GP 25/1
NPK 6:12:24 + 6% S je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži sve neophodne makroelemente – azot, fosfor, kalijum i sumpor.
Prilikom proizvodnje kompleksnih mineralnih đubriva kao što je NPK 6:12:24 +6 % S postiže se da svaka pojedinačna granula sadrži hranljive materije u istom odnosu, a to nam omogućava maksimalno korišćenje od strane biljaka. Deklarisani sadržaj azota je u amonijačnom obliku, koji je ujedno i najefikasniji oblik azota kada se sagledaju potrebe gajenih kultura. Primenom ovog đubriva omogućavamo gajenim kulturama brz, ujednačen porast i veću fizičku stabilnost useva. Takve biljke su mnogo tolerantnije na nepovoljne klimatske uticaje i pružaju sigurnost u proizvodnji. RAZLOZI ZA PRIMENU:
 • Odlično rešenje za kulture koje imaju naglašene potrebe za kalijumom
 • Visoka efikasnost u primeni amonijačnog oblika azota
 • Sadrži dobro rastvorljiv fosfor
 • Podstiče se fizička stabilnost gajenih kultura
 • Ekonomski prihvatljiva formulacija
opširnije

ELIXIR NPK 6:12:24 +6%S GP 600/1

ELIXIR NPK 6:12:24 +6%S GP 600/1
NPK 6:12:24 + 6% S je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži sve neophodne makroelemente – azot, fosfor, kalijum i sumpor.
Prilikom proizvodnje kompleksnih mineralnih đubriva kao što je NPK 6:12:24 +6 % S postiže se da svaka pojedinačna granula sadrži hranljive materije u istom odnosu, a to nam omogućava maksimalno korišćenje od strane biljaka. Deklarisani sadržaj azota je u amonijačnom obliku, koji je ujedno i najefikasniji oblik azota kada se sagledaju potrebe gajenih kultura. Primenom ovog đubriva omogućavamo gajenim kulturama brz, ujednačen porast i veću fizičku stabilnost useva. Takve biljke su mnogo tolerantnije na nepovoljne klimatske uticaje i pružaju sigurnost u proizvodnji. RAZLOZI ZA PRIMENU:
 • Odlično rešenje za kulture koje imaju naglašene potrebe za kalijumom
 • Visoka efikasnost u primeni amonijačnog oblika azota
 • Sadrži dobro rastvorljiv fosfor
 • Podstiče se fizička stabilnost gajenih kultura
 • Ekonomski prihvatljiva formulacija
opširnije

ELIXIR NPK 8:15:15 25/1 (+S )

ELIXIR NPK 8:15:15 25/1 (+S )
NPK 8:15:15 + 3% Ca + 9% S je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži sve neophodne makroelemente – azot, fosfor, kalijum, kalcijum i sumpor. Primenjuje se u velikom broju kultura zbog specifičnosti formulacija i ujednačenog odnosa hraniva. Preporučuje se pre svega na zemljištima koja su podjednako obezbeđena sa fosforom i kalijumom. Odlikuje ga dobra rastvorljivost i pristupačnost fosfora u godini primene. Zbog sadržaja kalcijuma NPK 8:15:15 + 3% Ca +9% S pogoduje zemljištima kisele reakcije.
opširnije

ELIXIR NPK 8:15:15 + S 600/1

ELIXIR NPK 8:15:15 + S 600/1
NPK 8:15:15 + 3% Ca + 9% S je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži sve neophodne makroelemente – azot, fosfor, kalijum, kalcijum i sumpor. Primenjuje se u velikom broju kultura zbog specifičnosti formulacija i ujednačenog odnosa hraniva. Preporučuje se pre svega na zemljištima koja su podjednako obezbeđena sa fosforom i kalijumom. Odlikuje ga dobra rastvorljivost i pristupačnost fosfora u godini primene. Zbog sadržaja kalcijuma NPK 8:15:15 + 3% Ca +9% S pogoduje zemljištima kisele reakcije.
opširnije

AMOSULFAN 600/1

AMOSULFAN 600/1

AmoSulfan je azotno đubrivo koje sadrži 20% azota i 24% sumpora. Izuzetno je pogodan za prihranu svih biljnih kultura. Amonijačni jon nije pokretan u zemljištu jer se vezuje u međuslojne razmake minerala gline.

Za bilans azota u zemljištu, fiksacija amonijačnog jona je koristan proces jer sprečava gubitke azota isparavanjem, ispiranjem i denitrifikacijom. Sa stanovišta biljke, fiksacija je takođe pozitivan proces jer se postepeno oslobođeni amonijačni jon ponaša kao sporodelujući izvor azota za biljke.

Sumpor u ovom đubrivu utiče na bolje iskorišćavanje azota i povećanje njegovog sadržaja u biljkama. Njegova uloga u biljkama je višestruka: ulazi u sastav aminokiselina i proteina, koenzima, enzima, učestvuje u održavanju ravnoteže anjona i katjona, ulazi u sastav različitih ćelijskih komponenti, igra važnu ulogu u velikom broju biohemijskih procesa.

S obzirom na to da je AmoSulfan fiziološki kiselo đubrivo, preporučuje se njegova primena na slabo alkalnim i alkalnim zemljištima. Primenom AmoSulfana značajno se poboljšava dostupnost i usvajanje fosfora koji se nalazi blokiran u zemljištu.

opširnije

NUTRIMAP + S+ZN 25/1

NUTRIMAP + S+ZN 25/1

NutriMAP NP 10:40 + 2% Ca + 4% S + 0.1 % Zn je mineralno đubrivo proizvedeno sa ciljem da poljoprivrednim proizvođačima ponudi kompletno rešenje kada je u pitanju ishrana najvećeg broja ratarskih kultura. Odlikuje ga izbalansiran odnos najvažnijih hranljivih elemenata: azota, fosfora, kalcijuma, sumpora i cinka. Homogen hemijski i ujednačen granulometrijski sastav ove formulacije, omogućava ravnomernu distribuciju hranljivih elemenata na zemljištu, čime se povećava efikasnost ishrane gajenih biljaka. Primenom ovog đubriva podstiču se pozitivne interakcije između najvažnijih hranljivih elemenenata i njihovo racionalno korišćenje.

Sinergija gradivnih elemenata AZOT-FOSFOR-KALCIJUM-SUMPOR-CINK

Da bi se predupredio nedostatak hranljivih materija i izbegla nepravilna ishrana useva, potrebno je dobro sagledati prirodu odnosa između najvažnijih hraniva. Novija agrohemijska istraživanja ukazuju na interaktivan odnos esencijalnih gradivnih elemenata, čime se povećava važnost racionalnog i izbalansiranog unosa mineralnih đubriva a prema biološkim zahtevima gajenih biljaka.

opširnije

NUTRIMAP + S+ZN 600/1

NUTRIMAP + S+ZN 600/1

NutriMAP NP 10:40 + 2% Ca + 4% S + 0.1 % Zn je mineralno đubrivo proizvedeno sa ciljem da poljoprivrednim proizvođačima ponudi kompletno rešenje kada je u pitanju ishrana najvećeg broja ratarskih kultura. Odlikuje ga izbalansiran odnos najvažnijih hranljivih elemenata: azota, fosfora, kalcijuma, sumpora i cinka. Homogen hemijski i ujednačen granulometrijski sastav ove formulacije, omogućava ravnomernu distribuciju hranljivih elemenata na zemljištu, čime se povećava efikasnost ishrane gajenih biljaka. Primenom ovog đubriva podstiču se pozitivne interakcije između najvažnijih hranljivih elemenenata i njihovo racionalno korišćenje.

Sinergija gradivnih elemenata AZOT-FOSFOR-KALCIJUM-SUMPOR-CINK

Da bi se predupredio nedostatak hranljivih materija i izbegla nepravilna ishrana useva, potrebno je dobro sagledati prirodu odnosa između najvažnijih hraniva. Novija agrohemijska istraživanja ukazuju na interaktivan odnos esencijalnih gradivnih elemenata, čime se povećava važnost racionalnog i izbalansiranog unosa mineralnih đubriva a prema biološkim zahtevima gajenih biljaka.

opširnije

ELIXIR NUTRIVEG NPK 10:10:20 600/1 (+2%MGO+9%S+0,2%B+0,1ZN)

ELIXIR NUTRIVEG NPK 10:10:20 600/1 (+2%MGO+9%S+0,2%B+0,1ZN)
opširnije

ELIXIR NPK 15:15:15 600/1

ELIXIR NPK 15:15:15 600/1
opširnije

ELIXIR NPK 6:24:12 600/1

ELIXIR NPK 6:24:12 600/1
opširnije

ELIXIR NPK 15:15:15 25/1

ELIXIR NPK 15:15:15   25/1
opširnije

Polovna mehanizacija sa cenama

Sto-Vet Vremenska Prognoza

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se