Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Djubriva

Veštačka đubriva

Informacije o cenama i stanju zaliha


Preporuke za upotrebu Yara đubriva

Sva roba prikazana na sajtu je deo naše ponude i ne podrazumeva se da je dostupna u svakom trenutku. Robu koja nije na stanju, ukoliko smo u mogućnosti, poručujemo na vaš zahtev.
Za sve informacije pozovite nas na 024/787-038 ili 024/787-049.

18 proizvoda pronađeno

ACTISTART 25/1

ACTISTART 25/1
opširnije

EUROFERTIL PLUS 37 (50/1)

EUROFERTIL PLUS 37 (50/1)

EUROFERTIL PLUS 37 NPK 5/10/22 + 3 MgO + 16 SO3 + 0,2 Zn + 0,2 B

Sadrži: PSYSIO i MESCAL

EUROFERTIL PLUS 37 je kompleksno mineralno đubrivo sa povećanim sadržajem kalijuma i dodatkom magnezijuma. Kvalitetna i izbalansirana ishrana, zajedno sa PSYSIO kompleksom, omogućava biljkamadobro ukorenjavanje i brt početni porast, takođe značajno povećava otpornost biljaka na stresne uslove (zemljišna i vazdušna suša, niske temperature, temperatura kolebanja...). Na ovaj način se obezbeđuje visok i stabilan rod (prinos) useva.
U proizvodnji šećerne repe i suncokreta, primenom Eurofertila plus 37, obezbeđuje se bolja akumulacija šećera/ulja. Upovrtarskoj, voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji, pored dobre akumulacije šećera i boljeg čuvanja, obezbeđuje se takođe bolja obojenost i krupnoća plodova.

Količina primene: u zavisnosti od rezultata analize zemljišta i gajene kulture u ratarskim usevima od 200 do 400 kg po hektaru. Kod tzv. kaliofilnih biljaka, šećerne repe i povrtarskih biljaka (luk, krompir, paprika, paradajz, kupus) 400-1000 kg, a u voćarstvu i vinogradarstvu 500-900 kg po hektaru.

Vreme i način primene: u ratarstvu, neposredno pre zaoravanja ili tokom predsetvene pripreme zemljišta. U voćarstvu i vinogradarstvu, od jeseni do početka vegetacije, depozitorom u zonu korena ili površinski, nakon čega se preporučuje unošenje u zemljište.

Pakovanje: 50/1

Granulometrijski sastav (granule od 1-5mm): min. 95%

Boja: tamno siva

opširnije

DUOFERTIL 30 PK (50/1)

DUOFERTIL 30 PK (50/1)

DUOFERTIL 30 PK 0/20/10 + 2MgO + 15 SO3

Sadrži: MPPA kompleks

DUOFERTIL 30 PK je kompleksno mineralno đubrivo sa povećanim sadržajem fosfora i izbalansiranim sardžajem kalijuma. Uglavnom se primenjuje u jesen uz obavezno unošenje u zemljište. Pojačan sadržaj fosfora i izbalansiran sadržaj ostalih hraniva, zajedno sa MPPA kompleksom, omogućuje biljkama veoma dug period iskorišćenja hraniva iz đubriva - tokom cele vegetacije. To je naročito važno za ozime kulture i kulture sa dugim vegetacionim periodom. Primena Duofertila 30 PK omogućuje biljci brzo nicanje i dobro ukorenjavanje, obilnije cvetanje i bržesklapanje redova kod ratarskih i povrtarskih kultura. Pojačan sadržaj kalcijuma izuzetno odgovara biljkama koje su osetljive na nedostatak ovog elementa, pogotovo na zemljištima sa nižim sadržajem kalcijuma.

Količima primene: u zavisnosti od analize zemljišta, i potreba gajenih biljaka iznosi: u ratarstvu 200-500 kg po hektaru, u povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu od 400-800 kg po hektaru.

Vreme i način primene: u jesen po celoj površini pred zaoravanje. U prolećetokom predsetvene pripreme zemljišta.

Pakovanje: 50/1

Granulometrijski sastav (granule od 1-5mm): min. 95%

Boja: siva

opširnije

EUROFERTIL TOP NP 35 (50/1)

EUROFERTIL TOP NP 35 (50/1)

EUROFERTIL PLUS 35 NP 15/20 +3 MgO + 0,5 Zn + 18 SO3

Sadrži: PSYSIO i MESCAL

EUROFERTIL PLUS 35 NP je kompleksno mineralno đubrivo sa povećanim sadržajem fosfora i azota. Postiže izuzetne rezultate kao startno đubrivo, kod kultura gajenih na zemljištima srednje i dobro obezbeđenim kalijumom. Ukoliko je dobro nicanje, usevi đubreni Eurofertilom plus 35, imaju veoma dobar sklop i brzo pokrivaju zemljište. Na ovaj način se bolje čuva zemljišna vlaga. Pojačan sadržaj fosfora i izbalansiran odnos ostalih hraniva, zajedno sa Psysio kompleksom, omogućuje biljkama dobro ukorenjavanje i veoma brz početno porast biljaka, a takođe povećava otpornost useva na stresne uslove. Dobro ukorenjene biljke, visok procenat iskorišćenja hraniva iz đubriva i zemljišta, i dobro podnošenje stresnih uslova, obezbeđuju dobro cvetanje i dobro nalivanje zrna. Na ovaj način se obezbeđuje visok i stabilan rod (prinos) useva.

Količina primene: u zavisnosti od analize zemljišta 200-400 kg po hektaru ili 100-180 kg u redove sa setvom.

Vreme i način primene: primenjuje se po celoj površini, tokom predsetvene pripreme zemljišta za prolećnu setvu ili u redove sa setvom.

Pakovanje: 50/1.

Granulometrijski sastav (granule od 1-5mm): min. 95%

Boja: siva

opširnije

EUROFERTIL TOP NP 35 50/1

EUROFERTIL TOP NP 35 50/1
opširnije

EUROFERTIL TOP NP 35 (600/1)

EUROFERTIL TOP NP 35 (600/1)

EUROFERTIL PLUS 35 NP 15/20 +3 MgO + 0,5 Zn + 18 SO3

Sadrži: PSYSIO i MESCAL

EUROFERTIL PLUS 35 NP je kompleksno mineralno đubrivo sa povećanim sadržajem fosfora i azota. Postiže izuzetne rezultate kao startno đubrivo, kod kultura gajenih na zemljištima srednje i dobro obezbeđenim kalijumom. Ukoliko je dobro nicanje, usevi đubreni Eurofertilom plus 35, imaju veoma dobar sklop i brzo pokrivaju zemljište. Na ovaj način se bolje čuva zemljišna vlaga. Pojačan sadržaj fosfora i izbalansiran odnos ostalih hraniva, zajedno sa Psysio kompleksom, omogućuje biljkama dobro ukorenjavanje i veoma brz početno porast biljaka, a takođe povećava otpornost useva na stresne uslove. Dobro ukorenjene biljke, visok procenat iskorišćenja hraniva iz đubriva i zemljišta, i dobro podnošenje stresnih uslova, obezbeđuju dobro cvetanje i dobro nalivanje zrna. Na ovaj način se obezbeđuje visok i stabilan rod (prinos) useva.

Količina primene: u zavisnosti od analize zemljišta 200-400 kg po hektaru ili 100-180 kg u redove sa setvom.

Vreme i način primene: primenjuje se po celoj površini, tokom predsetvene pripreme zemljišta za prolećnu setvu ili u redove sa setvom.

Pakovanje: 600/1.

Granulometrijski sastav (granule od 1-5mm): min. 95%

Boja: siva

opširnije

DUOFERTIL TOP 38 NP (50/1)

DUOFERTIL TOP 38 NP (50/1)

DUOFERTIL 38 NP 8/30 + 2 MgO + 0,15 B + 12 SO3

Sadrži: MPPA kompleks

DUOFERTIL 38 je kompleksno mineralno đubrivo, sa naglašenim sadržajem fosfora i izbalansiranim sadržajem azota. Namenjeno je kulturama koje se gaje na zemljištima srednje i dobro obezbeđenim kalijumom. Pojačan sadržaj fosfora, zajedno sa MPPA kompleksom, omogućuje biljkama veoma dug period iskorišćenja hraniva iz đubriva - tokom cele vegetacije. To je naročito važno za ozime kulture i kulture sa dugim vegetacionim periodom. Biljke su dobro ukorenjene, imaju brz početni porast i dobro podnose stresne uslove. Dobro ukorenjene biljke, visok procenat iskorišćenja hraniva iz đubriva i zemljišta i dobro podnošenje stresnih uslova, obezbeđuje dobro nalivanje zrna i visok rod.

Količina primene: u zavisnosti od analize zemljišta 200-400 kg po hektaru.

Vreme i način primene: po celoj površini pred zaoravanje, tokom predsetvene pripreme zemljišta ili u redove sa sevom.

Pakovanje: 50/1

Granulometrijski sastav (granule od 1-5mm): min. 95 %

Boja: siva

opširnije

DUOFERTIL TOP 38 (600/1)

DUOFERTIL TOP 38 (600/1)

DUOFERTIL 38 NP 8/30 + 2 MgO + 0,15 B + 12 SO3

Sadrži: MPPA kompleks

DUOFERTIL 38 je kompleksno mineralno đubrivo, sa naglašenim sadržajem fosfora i izbalansiranim sadržajem azota. Namenjeno je kulturama koje se gaje na zemljištima srednje i dobro obezbeđenim kalijumom. Pojačan sadržaj fosfora, zajedno sa MPPA kompleksom, omogućuje biljkama veoma dug period iskorišćenja hraniva iz đubriva - tokom cele vegetacije. To je naročito važno za ozime kulture i kulture sa dugim vegetacionim periodom. Biljke su dobro ukorenjene, imaju brz početni porast i dobro podnose stresne uslove. Dobro ukorenjene biljke, visok procenat iskorišćenja hraniva iz đubriva i zemljišta i dobro podnošenje stresnih uslova, obezbeđuje dobro nalivanje zrna i visok rod.

Količina primene: u zavisnosti od analize zemljišta 200-400 kg po hektaru.

Vreme i način primene: po celoj površini pred zaoravanje, tokom predsetvene pripreme zemljišta ili u redove sa sevom.

Pakovanje: 600/1

Granulometrijski sastav (granule od 1-5mm): min. 95 %

Boja: siva

opširnije

EUROFERTIL TOP 34 (50/1)

EUROFERTIL TOP 34 (50/1)

EUROFERTIL PLUS 34 NPK 5/19/10 + 19 SO3

Sadrži: MPPA kompleks

EUROFERTIL PLUS 34 je kompleksno mineralno đubrivo sa naglašenim sadržajem fosfora i izbalansiranim sadržajem kalijuma. Utiče na bolje ukorenjavanje i brži početni porast mladih biljaka. Omogućava gajenim biljkama kontinuiranu ishranu tokom cele vegetacije. Povećava otpornost useva na stresne uslove (zemljišna i vazdušna suša, niske temperature, temperaturna kolebanja...). Veoma dobro ukorenjene biljke, visok procenat iskorišćenja hraniva iz đubriva i zemljišta i dobro podnošenje stresnih uslova, obezbeđuje usevima dobro cvetanje i nalivanje zrna.

Količina primene: u zavisnosti od analize zemljišta i potreba gajenih biljaka 200-400 kg po hektaru ili 100-180 kg u redove sa setvom, neposredno pred zaoravanje.

Vreme i način primene: primenjuje se po celoj površini tokom predsetvene pripreme zemljišta ili u redove sa setvom.

Pakovanje: 50/1

Granulometrijski sastav (granule od 1-5mm): min. 95%

Boja: siva

opširnije

EUROFERTIL TOP 34 (600/1)

EUROFERTIL TOP 34 (600/1)

EUROFERTIL PLUS 34 NPK 5/19/10 + 19 SO3

Sadrži: MPPA kompleks

EUROFERTIL PLUS 34 je kompleksno mineralno đubrivo sa naglašenim sadržajem fosfora i izbalansiranim sadržajem kalijuma. Utiče na bolje ukorenjavanje i brži početni porast mladih biljaka. Omogućava gajenim biljkama kontinuiranu ishranu tokom cele vegetacije. Povećava otpornost useva na stresne uslove (zemljišna i vazdušna suša, niske temperature, temperaturna kolebanja...). Veoma dobro ukorenjene biljke, visok procenat iskorišćenja hraniva iz đubriva i zemljišta i dobro podnošenje stresnih uslova, obezbeđuje usevima dobro cvetanje i nalivanje zrna.

Količina primene: u zavisnosti od analize zemljišta i potreba gajenih biljaka 200-400 kg po hektaru ili 100-180 kg u redove sa setvom, neposredno pred zaoravanje.

Vreme i način primene: primenjuje se po celoj površini tokom predsetvene pripreme zemljišta ili u redove sa setvom.

Pakovanje: 600/1

Granulometrijski sastav (granule od 1-5mm): min. 95%

Boja: siva

opširnije

SULFAMMO 30 N-PRO (50/1)

SULFAMMO 30 N-PRO  (50/1)

SULFAMO NPRO 30 N 30 + 3 MgO + 15 SO3

Sadrži: N-Pro kompleks

SULFAMO 30 N-Pro je azotno đubrivo sa dodatkom magnezijuma i sumpora. Sulfamo obezbeđuje kontinuiranu ishranu biljaka azotom, tokom cele vegetacije, jer sadrži azot u amidnom i amonijačnom obliku pa je njegovo ispiranje svedeno na minimum. Zahvaljujući N-Pro kompleksu, kao i sardžaju magnezijuma i sumpora, postiže se izuzetno visok procenat iskorišćenja azota i drugih hraniva iz đubriva, od strane gajenih biljaka. Takođe se postiže i znatno bolja transformacija usvojenih hraniva (N, S, Mg...) unutar biljaka. Sve ovo obezbeđuje znatno bolje podnošenje stresnih uslova, tokom vegetacionog perioda. Kao krajnji rezultat primene Sulfama 30 N-Pro, dobija se visok, stabilan i izuzetno kavlitetan rod đubrenog useva. Preporučuje se za prihranu pšenice, kukuruza, ječma, uljane repice, zatim povrća (luka, krompira, kupusnjača i plodovitog povrća) kao i prihranu svih voćnih vrsta.

Količina primene: u zavisnosti od analize zemljišta i potreba gajenih biljaka 200-400 po hektaru.

Vreme i količina primene: kao startno đubrivo ili u prihrani jednom ili više puta u toku vegetacije. Preporučuje se unošenje đubriva u zemljište.

Pakovanje: 50/1

Granulometrijski sastav (granule d 1-5mm): min. 95 %

Boja: siva

opširnije

SULFAMMO 30 N-PRO (600/1)

SULFAMMO 30 N-PRO (600/1)

SULFAMO NPRO 30 N 30 + 3 MgO + 15 SO3

Sadrži: N-Pro kompleks

SULFAMO 30 N-Pro je azotno đubrivo sa dodatkom magnezijuma i sumpora. Sulfamo obezbeđuje kontinuiranu ishranu biljaka azotom, tokom cele vegetacije, jer sadrži azot u amidnom i amonijačnom obliku pa je njegovo ispiranje svedeno na minimum. Zahvaljujući N-Pro kompleksu, kao i sardžaju magnezijuma i sumpora, postiže se izuzetno visok procenat iskorišćenja azota i drugih hraniva iz đubriva, od strane gajenih biljaka. Takođe se postiže i znatno bolja transformacija usvojenih hraniva (N, S, Mg...) unutar biljaka. Sve ovo obezbeđuje znatno bolje podnošenje stresnih uslova, tokom vegetacionog perioda. Kao krajnji rezultat primene Sulfama 30 N-Pro, dobija se visok, stabilan i izuzetno kavlitetan rod đubrenog useva. Preporučuje se za prihranu pšenice, kukuruza, ječma, uljane repice, zatim povrća (luka, krompira, kupusnjača i plodovitog povrća) kao i prihranu svih voćnih vrsta.

Količina primene: u zavisnosti od analize zemljišta i potreba gajenih biljaka 200-400 po hektaru.

Vreme i količina primene: kao startno đubrivo ili u prihrani jednom ili više puta u toku vegetacije. Preporučuje se unošenje đubriva u zemljište.

Pakovanje: 50/1

Granulometrijski sastav (granule d 1-5mm): min. 95 %

Boja: siva

opširnije

SULFAMMO 25 MPPA (1000/1)

SULFAMMO 25 MPPA (1000/1)

SULFAMO 25 MPPA N 25 + 4 MgO + 27 SO3

Sadrži: MPPA kompleks

SULFAMO 25 MPPA je azotno đubrivo sa dodatkom magnezijuma i sumpora. Sadrži azot u amonijučnom i nitratnom obliku. Dobro izbalansiran odnos magnezijuma i sumpora, povećava stepen iskorišćenja azota. Visok stepen iskorišćenja hraniva iz ovog đubriva i njihova dobra transformacija unutar biljaka, obezbeđuju ne samo visok i stabilan rod, već i izuzetno kvalitetan rod useva đubrenih Sulfamom 25 MPPA. Preporučuje se za prihranu pšenice, kukuruza, ječma, uljane repice, zatim povrća (luka, krompira, kupusnjača i plodovitog povrća), kao i prihranu svih voćnih vrsta.

Količina primene: u zavisnosti od analize zemljišta i potreba gajenih biljaka 200-400 kg po hektaru.

Vreme i način primene: kao startno đubrivo ili u prihrani jednom ili više puta u toku vegetacije.

Pakovanje: 40/1

Granulometrijski sastav (granule od 1-5mm): min. 95 %

Boja: siva

opširnije

PHYSIOMAX 975 (50/1)

PHYSIOMAX 975 (50/1)

PHYSIOMAX 975 76 CaCO3 + 3 MgO

Sadrži: PHYSIO i MESCAL

PHYSIOMAX 975 je neorganski oplemenjivač zemljišta namenjen za upotrebu na kiselim zemljištima, u cilju poboljšanja osobina zemljišta, tj. smanjenja kiselosti . Takođe se koristi u svim ratarskim i povrtarskim kulturama sa većim potrebama za kalcijumom i magnezijumom, kao i voćnim zasadima te na lucerištima i pašnjacima.

Količina primene: u zavisnosti od intenziteta i kiselosti zemljišta i potreba gajene kulture 200-1000 kg po hektaru.

Vreme i način primene: u jesen pre zaoravanja, ili u proleće, površinski uz obaveznu inkorporaciju.

Pakovanje: 50/1

Granulometrijski sastav (granule od 1-5mm): min. 95 %

Boja: siva

opširnije

PHYSIOMAX 975 (600/1)

PHYSIOMAX 975 (600/1)

PHYSIOMAX 975 76 CaCO3 + 3 MgO

Sadrži: PHYSIO i MESCAL

PHYSIOMAX 975 je neorganski oplemenjivač zemljišta namenjen za upotrebu na kiselim zemljištima, u cilju poboljšanja osobina zemljišta, tj. smanjenja kiselosti . Takođe se koristi u svim ratarskim i povrtarskim kulturama sa većim potrebama za kalcijumom i magnezijumom, kao i voćnim zasadima te na lucerištima i pašnjacima.

Količina primene: u zavisnosti od intenziteta i kiselosti zemljišta i potreba gajene kulture 200-1000 kg po hektaru.

Vreme i način primene: u jesen pre zaoravanja, ili u proleće, površinski uz obaveznu inkorporaciju.

Pakovanje: 50/1

Granulometrijski sastav (granule od 1-5mm): min. 95 %

Boja: siva

opširnije

EUROFERTIL PLUS 37 (600/1)

EUROFERTIL PLUS 37 (600/1)

EUROFERTIL PLUS 37 NPK 5/10/22 + 3 MgO + 16 SO3 + 0,2 Zn + 0,2 B

Sadrži: PSYSIO i MESCAL

EUROFERTIL PLUS 37 je kompleksno mineralno đubrivo sa povećanim sadržajem kalijuma i dodatkom magnezijuma. Kvalitetna i izbalansirana ishrana, zajedno sa PSYSIO kompleksom, omogućava biljkamadobro ukorenjavanje i brt početni porast, takođe značajno povećava otpornost biljaka na stresne uslove (zemljišna i vazdušna suša, niske temperature, temperatura kolebanja...). Na ovaj način se obezbeđuje visok i stabilan rod (prinos) useva.
U proizvodnji šećerne repe i suncokreta, primenom Eurofertila plus 37, obezbeđuje se bolja akumulacija šećera/ulja. Upovrtarskoj, voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji, pored dobre akumulacije šećera i boljeg čuvanja, obezbeđuje se takođe bolja obojenost i krupnoća plodova.

Količina primene: u zavisnosti od rezultata analize zemljišta i gajene kulture u ratarskim usevima od 200 do 400 kg po hektaru. Kod tzv. kaliofilnih biljaka, šećerne repe i povrtarskih biljaka (luk, krompir, paprika, paradajz, kupus) 400-1000 kg, a u voćarstvu i vinogradarstvu 500-900 kg po hektaru.

Vreme i način primene: u ratarstvu, neposredno pre zaoravanja ili tokom predsetvene pripreme zemljišta. U voćarstvu i vinogradarstvu, od jeseni do početka vegetacije, depozitorom u zonu korena ili površinski, nakon čega se preporučuje unošenje u zemljište.

Pakovanje: 600/1

Granulometrijski sastav (granule od 1-5mm): min. 95%

Boja: tamno siva

opširnije

EUROFERTIL TOP 51 500/1

EUROFERTIL TOP 51 500/1
opširnije

Polovna mehanizacija sa cenama

Sto-Vet Vremenska Prognoza

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se