Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Djubriva

NUTRIMAP + S+ZN 600/1

NUTRIMAP + S+ZN 600/1
 • ELIXIR ZORKA

Veleprodajna cena/kg:     0,00 din.

Maloprodajna cena/kg:    0,00 din.

Trebovanje robe

Unesite količinu (u kilogramima):

Opis:

NutriMAP NP 10:40 + 2% Ca + 4% S + 0.1 % Zn je mineralno đubrivo proizvedeno sa ciljem da poljoprivrednim proizvođačima ponudi kompletno rešenje kada je u pitanju ishrana najvećeg broja ratarskih kultura. Odlikuje ga izbalansiran odnos najvažnijih hranljivih elemenata: azota, fosfora, kalcijuma, sumpora i cinka. Homogen hemijski i ujednačen granulometrijski sastav ove formulacije, omogućava ravnomernu distribuciju hranljivih elemenata na zemljištu, čime se povećava efikasnost ishrane gajenih biljaka. Primenom ovog đubriva podstiču se pozitivne interakcije između najvažnijih hranljivih elemenenata i njihovo racionalno korišćenje.

Sinergija gradivnih elemenata AZOT-FOSFOR-KALCIJUM-SUMPOR-CINK

Da bi se predupredio nedostatak hranljivih materija i izbegla nepravilna ishrana useva, potrebno je dobro sagledati prirodu odnosa između najvažnijih hraniva. Novija agrohemijska istraživanja ukazuju na interaktivan odnos esencijalnih gradivnih elemenata, čime se povećava važnost racionalnog i izbalansiranog unosa mineralnih đubriva a prema biološkim zahtevima gajenih biljaka.

RAZLOZI ZA PRIMENU:

 • Tehnološki unapređena formulacija za izbalansiranu ishranu većine useva
 • Sadrži efikasniji azot koji je odmah dostupan korenovom sistemu
 • Doprinosi značajnom povećanju iskorišćenosti fosfora u godini primene
 • Odlično rešenje za kulture koje imaju naglašene potrebe za fosforom
 • Pozitivno deluje na proces oplodnje i fertilnost polena
 • Povoljno utiče na sintezu proteina i klvatitet proizvoda
 • Osigurava ujednačne porast i fizičku stabilnost useva
 • Podstiče sintezu auksina, prirodnih hormona rasta
 • Povećava tolerantnost biljaka prema najznačajnijim gljivičnim obolenjima
 • Maksimalni prinosi, veća profitabilnost
 • Efikasniji azot, manji gubici

Kompleksno mineralno đubrivo NutriMAP sadrži kao osnovni izvor azotne komponente amonijačni oblik, koji je odmah dostupan korenovom sistemu. Amonijačni jon nije pokretan u zemljištu jer se vezuje u međuslojne razmake minerala gline.

Maksimalno korišćenje fosfora

NutriMAP predstavlja odličan izvor visoko vodorastvorljivog fosfora koji je veoma brzo dostupan biljakama za usvajanje nakon primene. Svaka granula ovog đubriva u kontaktu sa vlažnom sredinom veoma brzo započinje proces razgradnje.

SUMPOR se ubraja u grupu makrohranljivih konstitucionih elemenata. Prilikom nedostatka sumpora smanjuje se ugrađivanje azota u proteine, što za posledicu ima slabiji porast useva i sporije sazrevanje, naročito je ova pojava izražena kod žitarica.

KALCIJUM je jedan od bitnih nutrijenata u vegetativnom ciklusu biljke i odgovoran je za funkcionisanje brojnih biohemijskih procesa. Doboro ishranjen korenov sistem sa kalcijumom dublje prodire u zemljište i obezbeđuje bolju snabdevenost biljke vodom i hranljivim materijama.

CINK je aktivator mnogih enzimskih procesa u biljci, a posebno je važan u sintezi hormona rasta auksina, te u metabolizmu proteina. On takođe utiče na usvajanje i transport fosfora, povećava tolerantnost prema bolestima i naglim klimatskim promenama.

Primenom NutriMAP-a obezbeđujemo biljkama sve neophodne gradivne materije u optimalnom odnosu, prema biološkim potrebama.

PREPORUKE ZA PRIMENU:
 • Pšenica 150-250 kg/ha
 • Kukuruz 150-250 kg/ha
 • Ječam 150-250 kg/ha
 • Raž 150-200 kg/ha
 • Suncokret 150-250 kg/ha
 • Uljana repica 150-200 kg/ha
 • Voće 200-300 kg/ha
 • Povrće 200-300 kg/ha
 • Šećerna repa 200-400 kg/ha
  • Navedene količine predstavljaju samo orijentacione vrednosti potrebe biljke za nutrijentima. Za konkretan slučaj doze, praćenjem ispravnih smernica, uzimajući u obzir i đubrenje stajskim đubrivom, uticaj prethodnih useva i rezultate dijagnostičkih procedura (npr.analiza zemljišta i biljaka), treba prilagoditi i odrediti sa većom tačnošću.

Polovna mehanizacija sa cenama

Sto-Vet Vremenska Prognoza
dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

KURSNA LISTA