Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Djubriva

ELIXIR PK 20:30 25/1

ELIXIR PK 20:30 25/1
 • ELIXIR ZORKA

Veleprodajna cena/kg:     341,14 din.

Maloprodajna cena/kg:    44,30 din.

Trebovanje robe

Unesite količinu (u kilogramima):

Opis:

Opšte karakteristike: PK 20:30 + 6% Ca je neorgansko, čvrsto, kompleksno mineralno đubrivo sa naglašenim sadržajem fosfora i kalijuma. Prilikom proizvodnje kompleksnih mineralnih đubriva postiže se da svaka pojedinačna granula sadrži hranljive materije u istom odnosu, a to nam omogućava maksimalno korišćenje od strane biljaka. Fosforna komponenta je preko 90% vodorastvorljiva i odmah dostupna biljkama. Đubrivo PK 20:30 + 6% Ca je pogodno za gajenje svih kultura, a naročito se preporučuje kod biljaka sa naglašenim potrebama za fosforom i kalijumom. Visoka vodotopivost i brzo oslobađanje hranljivih elemenata pruža mogućnost primene ovog đubriva ne samo u jesen već i neposredno pred setvu ili sa setvom. Veoma je važno da gajenim kulturama na vreme obezbedimo hraniva, koja su visokopristupačna i ravnomerno raspoređena na zemljištu.

RAZLOZI ZA PRIMENU:

 • Odlično rešenje za kulture koje imaju naglašene potrebe za fosforom i kalijumom
 • Veća iskorišćenost fosfora i kalijuma u godini primene
 • Značajno utiče na formiranje kvalitetativnih i kvantitativnih osobina ploda
 • Obezbeđuje kontinuirano i ciljano snabdevanje biljaka sa visokopristupačnim hranivima
 • Mogućnost istovremene aplikacije sa setvom
PREPORUKE ZA PRIMENU:
 • Šećerna repa 250-500 kg/ha
 • Suncokret 200-300 kg/ha
 • Soja 150-300 kg/ha
 • Kukuruz 200-400 kg/ha
 • Pšenica,Uljana repica 200-350 kg/ha
 • Povrće 300-800 kg/ha
 • Voće 300-600 kg/ha

Navedene količine predstavljaju samo orijentacione vrednosti potrebe biljke za nutrijentima. Za konkretan slučaj doze, praćenjem ispravnih smernica, uzimajući u obzir i đubrenje stajskim đubrivom, uticaj prethodnih useva i rezultate dijagnostičkih procedura (npr.analiza zemljišta i biljaka), treba prilagoditi i odediti sa većom tačnošću.

Polovna mehanizacija sa cenama

Sto-Vet Vremenska Prognoza
dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

KURSNA LISTA