Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Cenovnik Pesticida

Sto-Vet - Cenovnik pesticida

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene pesticida su aktuelne (ovogodišnje). Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine.

15 proizvoda pronađeno
Naziv Aktivna materija Proizvođač JM VP cena MP cena Stanje
H GRINGO 75 WG 30 G tribenuron-metil 750 g/kg Ostali kom Prijavite se da bi videli VP cenu 565,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
RR CYCOCEL 10/1 750 g/l hlormekvat-hlorid Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 604,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F PRIAXOR 5/1 Piraklostrobin 150 g/L + Fluksapiroksad 75 g/L Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.531,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F DUETT ULTRA 10/1 187 g/l epoksikonazol i 310 g/l tiofanat-metil Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.719,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F PRIAXOR Piraklostrobin 150 g/L + Fluksapiroksad 75 g/L Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.600,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F OPUS TEAM 1/1 84 g/l epoksikonazol i 250 g/l fenpropimorf Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.208,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F OPERA MAX 1/1 85g/l piraklostrobin + 62,5 g/l epoksikonazol Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.557,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F CARAMBA 1/1 60 g/l metkonazol Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.905,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F DUETT ULTRA 1/1 187 g/l epoksikonazol i 310 g/l tiofanat-metil Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.009,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F NOMAD MEC 1/1 tebukonazol 200g/l, propikonazol 300 g/l Ostali lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H BIATHLON 100G (ZA 2 HA) 714 g/kg Tritosulfuron, 54 g/kg florasulam Basf pak Prijavite se da bi videli VP cenu 2.900,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H BIATHLON 2X 0,5 KG +DASH 2X5L 714 g/kg Tritosulfuron, 54 g/kg florasulam Basf pak Prijavite se da bi videli VP cenu 29.520,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H PALLAS 75 WG piroksulam 75 g/kg Basf kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H CAMBIO bentazon 320 g/l i dikamba 90 g/l Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.302,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H BASAGRAN 1/1 480 g/l bentazon Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.045,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju

H - herbicid      I - insekticid      F - fungicid      ČS - čuvar sklopa      RR - regulator rasta      O - okvašivač