Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Cenovnik Pesticida

Sto-Vet - Cenovnik pesticida

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene pesticida su aktuelne (ovogodišnje). Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine.

12 proizvoda pronađeno
Naziv Aktivna materija Proizvođač JM VP cena MP cena Stanje
ČS FOKSIM G-5 20/1 5% foksima, grupa: organofosfata... Agrosava kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H SULTAN 1/1 metazahlor 500 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.950,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I KONZUL 1/1 Hlorpirifos 500 g/l + cipermetrin 50 g/l Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.380,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I FOBOS 1/1 Bifentrin 100 g/l Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.100,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F PROPULSE 250 SE 1/1 fluopiram 125 g/l, protiokonazol 125 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 5.140,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F PICTOR 1/1 200 g/l dimoxystrobin, 200 g/l boskalid Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 8.220,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H GALERA SUPER 1/1 klopiralid 240 g/l, pikloram 80 g/l, aminopiralid 40 g/l Dow lit Prijavite se da bi videli VP cenu 15.000,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H LONTREL 300 1/1 Klopiralid 300 g/l Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I MAVRIK® EW tau-fluvalinat 240 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 7.960,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F ZAMIR 400 EW 1/1 prohloraz 267 g/l + tebukonazol 133 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.150,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F SCORE TOPREX 250 g/l Difenokonazol,125 g/l Paklobutrazol Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 6.400,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H AGIL 100 EC 1/1 propakvizafop 100 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.280,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju

H - herbicid      I - insekticid      F - fungicid      ČS - čuvar sklopa      RR - regulator rasta      O - okvašivač