Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Cenovnik Pesticida

Sto-Vet - Cenovnik pesticida

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene pesticida su aktuelne (ovogodišnje). Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine.

17 proizvoda pronađeno
Naziv Aktivna materija Proizvođač JM VP cena MP cena Stanje
ČS FOKSIM G-5 20/1 5% foksima, grupa: organofosfata... Agrosava kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F DUOFEN 1/1 tiofanat-metil 500 g/l Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.500,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I BIFENIKUS 1/1 Bifentrin 100 g/l Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I FASTAC 10-EC 1/1 100 g/L alfaciperrnetrin, grupa: piretroidi Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 5.200,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I CONFIDOR 70-WG 1.25/1 700 g/L imidakloprid, grupa: neonikotinoidi Agrosava kom Prijavite se da bi videli VP cenu 85,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H SAVAZON 480 1/1 bentazon 480g/L, grupa benzotiadiazinoni Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.348,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I CONFIDOR 200-SL 0.005/1 imidakloprid 200 g/l Agrosava kom Prijavite se da bi videli VP cenu 160,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H PANTERA 1/1 quizalofop-p-tefuril, 40 g/l, grupa: ariloksifenoksi Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I PUŽOMOR 0.1 4% metiokarba, grupa: karbamati Agrosava kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H ROYAL MH-30 250 g/L malein-hidrazid kalijum Agrosava kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I CALYPSO 480 SC 0.005/1 480 g/L tiakloprid, grupa: neonikotinoidi Agrosava kom Prijavite se da bi videli VP cenu 200,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I DIMILIN SC-480 48% diflubenzurona, grupa: benzoil urea (regulatori rasta) Agrosava kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F MANKOSAV 80-WP 25G mankozeb 800 g/kg Agrosava kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H DANCOR 500 GR metribuzin 700 g/kg Ostali kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I ALVERDE 240 SC metaflumizone 240 g/L, grupa: Bloker kanala na centralnom nervnom sistemu Agrosava kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I REGENT 800-WG fibronil 800 g/kg, grupa: Antagonisti povezivanja hlornog kanala na centralnom nervnom sistemu Agrosava kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F TEATAR 1/1 azoksistrobin 250 g/l Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju

H - herbicid      I - insekticid      F - fungicid      ČS - čuvar sklopa      RR - regulator rasta      O - okvašivač