Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Cenovnik Pesticida

Sto-Vet - Cenovnik pesticida

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene pesticida su aktuelne (ovogodišnje). Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine.

21 proizvoda pronađeno
Naziv Aktivna materija Proizvođač JM VP cena MP cena Stanje
H GRINGO 75 WG 30 G tribenuron-metil 750 g/kg Ostali kom Prijavite se da bi videli VP cenu 565,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F FALCON 5/1 tebukonazol 167 g/l, triadimenol 43 g/l, spiroksamin 250 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.156,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
RR CERONE 1/1 etefon 480 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.300,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F CELLO 5/1 tebukonazol 100 g/l, protiokonazol 100 g/l, spiroksamin 250 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.950,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F SPHERE 1/1 trifloksistrobin 375 g/l, ciprokonazol 160 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 9.200,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H SEKATOR 1/1 jodosulfuron-metil-natrijum 25 g/l, amidosulfuron 100 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 10.737,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I DECIS 2,5 EC 0.1 deltametrin 25 g/l Bayer kom Prijavite se da bi videli VP cenu 440,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I DECIS 2,5 EC 1/1 deltametrin 25 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.979,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I DECIS EXPERT 5/1 deltametrin 100 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 7.668,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I DECIS EXPERT 0,5 L deltametrin 100 g/l Bayer kom Prijavite se da bi videli VP cenu 3.900,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
ČS RAXIL 060-FS 10/1 tebukonazol 60 g/l... Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F NOMAD MEC 1/1 tebukonazol 200g/l, propikonazol 300 g/l Ostali lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F PROSARO 250 EC 1/1 tebukonazol 125 g/l, protiokonazol 125 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.950,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F PROSARO 250 EC 15/1 tebukonazol 125 g/l, protiokonazol 125 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.700,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ZANTARA 1/1 biksafen 50 g/l tebukonazol 166 g/l Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 3.760,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ZANTARA 15/1 biksafen 50 g/l tebukonazol 166 g/l Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 3.600,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I BISCAYA 1/1 tiakloprid 240 g/l Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 7.396,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H PAKET PLUS (SEKATOR3X1 +FALCON 2X5 ) jodosulfuron-metil-natrijum, amidosulfuron, mefenpir-dietil, tebukonazol, triadimenol, spiroksamin Bayer pak Prijavite se da bi videli VP cenu 69.368,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H HUSSAR EVOLUTION fenoksaprop-p-etil 64 g/l jodosulfuron-metil-natrijum 8 g/l Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
ČS LAMARDOR tebukonazol 150g/l, protiokonazol 250 g/l... Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
ČS YUNTA QUATTRO klotianidin 166,7 g/l, imidakloprid 166,70 g/l, tebukonazol 6,7g/l, protiokonazol 33,3 g/l... Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju

H - herbicid      I - insekticid      F - fungicid      ČS - čuvar sklopa      RR - regulator rasta      O - okvašivač