Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Cenovnik Pesticida

Sto-Vet - Cenovnik pesticida

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene pesticida su aktuelne (ovogodišnje). Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine.

11 proizvoda pronađeno
Naziv Aktivna materija Proizvođač JM VP cena MP cena Stanje
F AMISTAR EXTRA 1/1 azoksistrobin (200 g/l) + ciprokonazol (80 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.950,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I ACTELLIC 50 EC 1/1 pirimifos-metil (500 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 5.500,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F ARTEA 330 EC ciprokonazol (80 g/l) + propikonazol (250 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.800,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H GRINGO 75 WG 30 G tribenuron-metil 750 g/kg Ostali kom Prijavite se da bi videli VP cenu 565,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
RR MODUS 250 EC 1/1 trineksapak-etil (250 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 7.480,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I KARATE ZEON 0.05/1 lambda-cihalotrin (50 g/l) Syngenta kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
ČS DIVIDEND M 030 FS difenokonazol (30 g/l)... Syngenta kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H ETALFIX PRO polietar polimetilsiloksan kopolimer Syngenta kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ELATUS ERA solatenol, protiokonazol Syngenta kg Prijavite se da bi videli VP cenu 6.000,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F TILT 250 EC 1/1 propikonazol (250 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.800,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F RIAS 300 EC propikonazol (150 g/l) + difenokonazol (150 g/kg) Syngenta kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju

H - herbicid      I - insekticid      F - fungicid      ČS - čuvar sklopa      RR - regulator rasta      O - okvašivač