Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Cenovnik Pesticida

Sto-Vet - Cenovnik pesticida

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene pesticida su aktuelne (ovogodišnje). Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine.

33 proizvoda pronađeno
Naziv Aktivna materija Proizvođač JM VP cena MP cena Stanje
H GRINGO 75 WG 30 G tribenuron-metil 750 g/kg Ostali kom Prijavite se da bi videli VP cenu 565,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H STOCKSTAR 0,02 tribenuron-metil 750 g/kg + inertna materija do 1000g Stockton kom Prijavite se da bi videli VP cenu 450,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H MURAL 20G tribenuron-metil 750 g/kg Galenika kom Prijavite se da bi videli VP cenu 490,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H LANCELOT 0,033/1 300 g/kg aminopiralid i 150 g/kg florasulam Agromarket kom Prijavite se da bi videli VP cenu 1.430,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H MOTO EKSTRA 850 1/1 2,4-D u obliku 2,4-D-2 etilheksilestra Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 730,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H LAREN 60 PX 10 GR. metsulfuron-metil 600 g/kg Agrosava kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H MUSTANG 1/1 Florasulam 6,25 g/l + 2,4- D-2-EHE 300 g/l Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H SEKATOR 1/1 jodosulfuron-metil-natrijum 25 g/l, amidosulfuron 100 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 10.737,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H TOMIGAN 250 EC 1/1 fluroksipir-meptil-heptil 359 g/l (fluroksipir 250 g/l) Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.990,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H TIV METIX 1/1 + GAT STAKE 1/1 tifensulfuron-metil 190 g/l + metsulfuron-metil 19 g/l Gat microencapsulation austrija kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H ESTERON 1/1 2,4-D u obliku 2,4-D-2 etilheksilestra Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H LANCELOT 0,5/1 (ZA 15HA) 300 g/kg aminopiralid i 150 g/kg florasulam Agromarket kom Prijavite se da bi videli VP cenu 19.500,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H MATON 1/1 600 g/L 2,4-D (905 g/L izoktilestra-2,4-D), Grupa: hormonski herbicidi Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H BIATHLON 100G (ZA 2 HA) 714 g/kg Tritosulfuron, 54 g/kg florasulam Basf pak Prijavite se da bi videli VP cenu 2.900,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H BIATHLON 2X 0,5 KG +DASH 2X5L 714 g/kg Tritosulfuron, 54 g/kg florasulam Basf pak Prijavite se da bi videli VP cenu 29.520,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H METMARK 10 GR metsulfuron-metil 600 g/kg Agromarket kom Prijavite se da bi videli VP cenu 190,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H ACCURATE 600 100GR (ZA 10 HA) metsulfuron-metil 600 g/kg Agrimatco kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H TEZIS 0,01/1 metsulfuron-metil (600 g/kg preparata) Galenika kom Prijavite se da bi videli VP cenu 187,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H LAREN MAX 75GR (ZA 5 HA) metsulfuron-metil 333 g/kg + tribenuron-metil 333 g/kg Dupont kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H DICOPUR TOP 464 SL1/1 dikamba 120 g/lit + 2,4-D 344 g/lit Agrimatco lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.020,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H GRANSTAR EXTRA PX 0,05/1 tifensulfuron-metil 500 g/kg, tribenuron-metil 250 g/kg Dupont kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H PAKET PLUS (SEKATOR3X1 +FALCON 2X5 ) jodosulfuron-metil-natrijum, amidosulfuron, mefenpir-dietil, tebukonazol, triadimenol, spiroksamin Bayer pak Prijavite se da bi videli VP cenu 69.368,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H CEREALIS 20 GR tribenuron-metil 750 g/kg Agromarket kg Prijavite se da bi videli VP cenu 450,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H DIKAMIN (2,4-D) 1/1 2,4-D dimetil amonijum 720 g/l (2,4-D 600 g/l) Adama kg Prijavite se da bi videli VP cenu 550,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H MATON 10/1 600 g/L 2,4-D (905 g/L izoktilestra-2,4-D), Grupa: hormonski herbicidi Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H BASAGRAN 1/1 480 g/l bentazon Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.045,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H CAMBIO bentazon 320 g/l i dikamba 90 g/l Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.302,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H HUSSAR EVOLUTION fenoksaprop-p-etil 64 g/l jodosulfuron-metil-natrijum 8 g/l Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H DIKOPUR TOP 464 SL 1/1 dikamba 120 g/lit + 2,4-D 344 g/lit Agrimatco lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.000,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H PALLAS 75 WG piroksulam 75 g/kg Basf kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H STARANE 250 fluroksipir u obliku fluroksipir-MHE (359 g/l preparata) Agrimatco lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H BONACA 0,2 fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila, sadržaj: 360 g/l Galenika kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H ETALFIX PRO polietar polimetilsiloksan kopolimer Syngenta kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju

H - herbicid      I - insekticid      F - fungicid      ČS - čuvar sklopa      RR - regulator rasta      O - okvašivač