Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Cenovnik Pesticida

Sto-Vet - Cenovnik pesticida

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene pesticida su aktuelne (ovogodišnje). Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine.

51 proizvoda pronađeno
Naziv Aktivna materija Proizvođač JM VP cena MP cena Stanje
F COMRADE 1/1 azoksistrobin + ciprokonazol (200 + 80 g/l) Sharda lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.865,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F DUETT ULTRA 10/1 187 g/l epoksikonazol i 310 g/l tiofanat-metil Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.745,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H LANCELOT 0,033/1 300 g/kg aminopiralid i 150 g/kg florasulam Pioneer/corteva kom Prijavite se da bi videli VP cenu 1.430,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F DELARO 325 SC 5/1 protiokonazol 175g/l, trifloksistrobin 150 g/l Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 5.879,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
RR NEXT 1/1 trineksapak-etil: 250 g/l (26,62 % w/w) Sharda lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.850,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H METMARK 10 GR metsulfuron-metil 600 g/kg Agromarket kom Prijavite se da bi videli VP cenu 190,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F AMISTAR EXTRA 1/1 azoksistrobin (200 g/l) + ciprokonazol (80 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.950,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
RR MOXA 1/1 trinexapak-etil 250 g/l Belchim lit Prijavite se da bi videli VP cenu 5.000,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F PRIAXOR 5/1 Piraklostrobin 150 g/L + Fluksapiroksad 75 g/L Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.631,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H SEKATOR OD 1/1 jodosulfuron-metil-natrijum 25 g/l, amidosulfuron 100 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 11.828,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F SPHERE 1/1 trifloksistrobin 375 g/l, ciprokonazol 160 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H BIATHLON 2X 0,5 KG +DASH 2X5L 714 g/kg Tritosulfuron, 54 g/kg florasulam Basf pak Prijavite se da bi videli VP cenu 29.728,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F DUOFEN PLUS 1/1 tiofanat-metil 175 g/lit+difenokazol 125 g/lit Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F ZAMIR 400 EW 1/1 prohloraz 267 g/l + tebukonazol 133 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.150,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F PROCEED 1/1 ciprokonazol 160 g/l, propikonazol 250 g/l Rwa lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.063,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H LANCELOT 0,5/1 (ZA 15HA) 300 g/kg aminopiralid i 150 g/kg florasulam Pioneer/corteva kom Prijavite se da bi videli VP cenu 19.500,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H BIATHLON 100G (ZA 2 HA) 714 g/kg Tritosulfuron, 54 g/kg florasulam Basf pak Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F OPUS TEAM 1/1 84 g/l epoksikonazol i 250 g/l fenpropimorf Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.268,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F PRIAXOR 1/1 75 g/l Fluksapiroksad (Xemium®), 150 g/l Pyraclostrobin Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.632,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F OPERA MAX 1/1 85g/l piraklostrobin + 62,5 g/l epoksikonazol Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F DUETT ULTRA 1/1 187 g/l epoksikonazol i 310 g/l tiofanat-metil Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.038,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H ACCURATE 600 100GR (ZA 10 HA) metsulfuron-metil 600 g/kg Agrimatco kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H TEZIS 0,01/1 metsulfuron-metil (600 g/kg preparata) Galenika kom Prijavite se da bi videli VP cenu 187,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
RR MEDAX TOP 1/1 mepikvat-hlorid 300g/l proheksadion-kalcijum 50g/l Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.654,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ORIUS 25 EW tebukonazol 250 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F BOUNTY SC 5/1 tebukonazol 430 g/l SC Belchim lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F CUSTODIA SC 1/1 tebukonazol 200 g/l, azoksistrobin 120 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.950,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F PROSARO 250 EC 1/1 tebukonazol 125 g/l, protiokonazol 125 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F PROSARO 250 EC 15/1 tebukonazol 125 g/l, protiokonazol 125 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 5.200,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F FALCON 5/1 tebukonazol 167 g/l, triadimenol 43 g/l, spiroksamin 250 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.560,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F CELLO 5/1 tebukonazol 100 g/l, protiokonazol 100 g/l, spiroksamin 250 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.200,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ANTRE PLUS 1/1 tebukonazol (167 g/l preparata) + tiofanat-metil (133 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.850,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ZANTARA 1/1 biksafen 50 g/l tebukonazol 166 g/l Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ZANTARA 15/1 biksafen 50 g/l tebukonazol 166 g/l Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H DICOPUR TOP 464 SL1/1 dikamba 120 g/lit + 2,4-D 344 g/lit Agrimatco lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.020,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F DUOFEN PLUS 250ML. tiofanat-metil 175 g/lit+difenokazol 125 g/lit Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H MUSTANG 1/1 Florasulam 6,25 g/l + 2,4- D-2-EHE 300 g/l Pioneer/corteva lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.000,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H PAKET PLUS (SEKATOR 3X1+FALCON 2X5 ) jodosulfuron-metil-natrijum, amidosulfuron, mefenpir-dietil, tebukonazol, triadimenol, spiroksamin Bayer pak Prijavite se da bi videli VP cenu 76.531,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H SEKATOR PLUS PAKET (SEKATOR PLUS 2X5 LIT+ FALCON 2X5 LIT) jodosulfuron-metil-natrijum, amidosulfuron, mefenpir-dietil, tebukonazol, triadimenol, spiroksamin Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 77.000,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ZAMIR 400 EW 5/1 prohloraz 267 g/l + tebukonazol 133 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.000,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ASCRA XPRO 5/1 protiokonazol 130 g/l, biksafen 65 g/l, fluopiram 65g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 6.640,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
RR MODUS 250 EC 1/1 trineksapak-etil (250 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 7.480,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F TEATAR PLUS 1/1 azoksistrobin 200 g/l + difenokonazol 125 g/l Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.410,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H CAMBIO bentazon 320 g/l i dikamba 90 g/l Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.311,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
ČS LAMARDOR tebukonazol 150g/l, protiokonazol 250 g/l... Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H DIKOPUR TOP 464 SL 1/1 dikamba 120 g/lit + 2,4-D 344 g/lit Agrimatco lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.000,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
ČS YUNTA QUATTRO klotianidin 166,7 g/l, imidakloprid 166,70 g/l, tebukonazol 6,7g/l, protiokonazol 33,3 g/l... Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ELATUS ERA solatenol, protiokonazol Syngenta kg Prijavite se da bi videli VP cenu 6.000,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F MIRAGE 50ML prohloraz 450 g/l Adama kom Prijavite se da bi videli VP cenu 200,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F TILT 250 EC 1/1 propikonazol (250 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.800,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F TEATAR PLUS 10/1 azoksistrobin 200 g/l + difenokonazol 125 g/l Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.375,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju

H - herbicid      I - insekticid      F - fungicid      ČS - čuvar sklopa      RR - regulator rasta      O - okvašivač