Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Cenovnik Pesticida

Sto-Vet - Cenovnik pesticida

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene pesticida su aktuelne (ovogodišnje). Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine.

16 proizvoda pronađeno
Naziv Aktivna materija Proizvođač JM VP cena MP cena Stanje
H BASAR 1/1 S-metolahlor (960 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.400,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H REZON 10/1 terbutilazin (500 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 600,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H REZON 1/1 terbutilazin (500 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 670,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H PLAMEN 10/1 dikamba 577,9 g/l Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.550,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H MOTO EKSTRA 850 1/1 2,4-D u obliku 2,4-D-2 etilheksilestra Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 730,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H TALISMAN 5/1 nikosulfuron (40 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 860,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H ESTERON 1/1 2,4-D u obliku 2,4-D-2 etilheksilestra Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H AVALON 1/1 bentazon (320 g/l preparata) + dikamba (90 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.170,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H SKAUT 250 ML mezotrion (480 g/I preparata) Galenika kom Prijavite se da bi videli VP cenu 1.650,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I FOBOS 1/1 Bifentrin 100 g/l Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.100,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H PLAMEN 1/1 dikamba 577,9 g/l Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.650,00 din. Trebujte pesticid 1 ocena trenutno nema na stanju
H TALISMAN 1/1 nikosulfuron (40 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 900,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H TALISMAN 10/1 nikosulfuron (40 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 820,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
ČS RADAR VERSUS 20/1 hlorpirifos (75 g/kg preparata)... Galenika kg Prijavite se da bi videli VP cenu 222,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H BONACA 0,2 fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila, sadržaj: 360 g/l Galenika kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
ČS RADAR VERSUS 1/1 hlorpirifos (75 g/kg preparata)... Galenika kg Prijavite se da bi videli VP cenu 222,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju

H - herbicid      I - insekticid      F - fungicid      ČS - čuvar sklopa      RR - regulator rasta      O - okvašivač