Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Cenovnik Pesticida

Sto-Vet - Cenovnik pesticida

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene pesticida su aktuelne (ovogodišnje). Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine.

36 proizvoda pronađeno
Naziv Aktivna materija Proizvođač JM VP cena MP cena Stanje
I LAIDIR 10 CS 0,1 lambda cihalotrin 100 g/l Gat microencapsulation austrija kom Prijavite se da bi videli VP cenu 680,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I PERFEKTION 1/1 dimetoat 400 g/l Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.300,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I SCUD 1/1 deltametrin (25 g/l) Ostali lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I VANTEX 1/1 gama-cihalotrin 60 g/l Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 7.200,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I LETOL EC 10/1 parafinsko ulje 790 g/l Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I DELEGATE 250WG 0,5KG Spinetoram 250 g/kg Dow kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I LAIDIR 10 CS 1/1 lambda cihalotrin 100 g/l Gat microencapsulation austrija lit Prijavite se da bi videli VP cenu 5.800,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I ANTHOCID D 1/1 hlorpirifos 500 g/l + cipermetrin 50 g/l Agrolink lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.290,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I FASTAC 10-EC 1/1 100 g/L alfaciperrnetrin, grupa: piretroidi Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 5.200,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I LAMDEX 50 L+C 1/1 lambda-cihalotrin 50 g/l Adama kg Prijavite se da bi videli VP cenu 2.870,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I MAVRIK® EW tau-fluvalinat 240 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I ARMADA 50ML abamektin 18 g/l Agrimatco kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I VOLLEY 20 SP 250GR acetamiprid 200 g/kg Agrimatco kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I DECIS 2,5 EC 0.1 deltametrin 25 g/l Bayer kom Prijavite se da bi videli VP cenu 440,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I DECIS 2,5 EC 1/1 deltametrin 25 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.979,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I FURY 1/1 zeta-cipermetrin Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.700,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I FOBOS 1/1 Bifentrin 100 g/l Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.100,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I PINTO 1/1 bifentrin 100 g/l Agrimatco lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.060,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I PYRINEX 48 EC hlorpirifos Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I CORAGEN 20 SC 0,1/1 hlorantraniliprol 200 g/l Dupont kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I NURELLE D 1/1 hlorpirifos 500 g/l + cipermetrin 50 g/l Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.480,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I VOLIAM TARGO 063 SC 1/1 hlorantraniliprol (45 g/l) + abamektin (18 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I VOLIAM TARGO 063 0,25/1 hlorantraniliprol (45 g/l) + abamektin (18 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I KOHINOR 200 SL 1/1 imidakloprid 200 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 6.530,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I IMIDAN WP-50 0,5 KG fosmet 50%, grupa: organofosfata Agrosava kom Prijavite se da bi videli VP cenu 1.185,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I ENVIDOR 240 SC 500 ML spirodiklofen 240 g/l Bayer kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I MOVENTO 100 SC 1/1 spirotetramat 100 g/l Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I OMITE EW-570 1/1 570 g/L propargit, grupa: sulfidi Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I LETOL ULJE 1/1 790 g/lit parafinsko ulje 100% čistoće Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I KAISO WG 150GR lambda-cihalotrin 50 g/kg Agrimatco kom Prijavite se da bi videli VP cenu 620,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I VERTIGO 1,8 EC abamektin (mešavina avermektina B1a i avermektina B1b u odnosu 4:1) 18 g/l Adama kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I METHOMEX 20 SL metomil 200 g/l Adama kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I GATGO 20 OD imidakloprid 200 g/l Agrimatco kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I MOVENTO 100 SC 0.05/1 spirotetramat 100 g/l Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I LASER 240 SC 50ML spinosad 240 g/l preparata Agrimatco kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I TODOME SC-24 buprofezin 200 g/l + fenpiroksimat 40 g/l Agrosava kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju

H - herbicid      I - insekticid      F - fungicid      ČS - čuvar sklopa      RR - regulator rasta      O - okvašivač