Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Cenovnik Pesticida

Sto-Vet - Cenovnik pesticida

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene pesticida su aktuelne (ovogodišnje). Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine.

17 proizvoda pronađeno
Naziv Aktivna materija Proizvođač JM VP cena MP cena Stanje
I LAIDIR 10 CS 0,1 lambda cihalotrin 100 g/l Gat microencapsulation austrija kom Prijavite se da bi videli VP cenu 680,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I ACTELLIC 50 EC 1/1 pirimifos-metil (500 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 5.500,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I BIFENIKUS 1/1 Bifentrin 100 g/l Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I LAIDIR 10 CS 1/1 lambda cihalotrin 100 g/l Gat microencapsulation austrija lit Prijavite se da bi videli VP cenu 5.800,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I CYTHRIN 250EC 1/1 cipermetrin 200 g/l Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.700,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I LAMDEX 50 L+C 1/1 lambda-cihalotrin 50 g/l Adama kg Prijavite se da bi videli VP cenu 2.870,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I DECIS 2,5 EC 0.1 deltametrin 25 g/l Bayer kom Prijavite se da bi videli VP cenu 440,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I DECIS 2,5 EC 1/1 deltametrin 25 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.979,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I DECIS EXPERT 5/1 deltametrin 100 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 7.668,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I DECIS EXPERT 0,5 L deltametrin 100 g/l Bayer kom Prijavite se da bi videli VP cenu 3.900,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I FURY 1/1 zeta-cipermetrin Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.700,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I FOBOS 1/1 Bifentrin 100 g/l Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.100,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I TORS 1/1 bifentrin 100 g/l D.a. lit Prijavite se da bi videli VP cenu 400,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I BISCAYA 1/1 tiakloprid 240 g/l Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 7.396,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I PYRINEX 48 EC hlorpirifos Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I KAISO WG 150GR lambda-cihalotrin 50 g/kg Agrimatco kom Prijavite se da bi videli VP cenu 620,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I KARATE ZEON 0.05/1 lambda-cihalotrin (50 g/l) Syngenta kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju

H - herbicid      I - insekticid      F - fungicid      ČS - čuvar sklopa      RR - regulator rasta      O - okvašivač