Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Cenovnik Pesticida

Sto-Vet - Cenovnik pesticida

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene pesticida su aktuelne (ovogodišnje). Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine.

22 proizvoda pronađeno
Naziv Aktivna materija Proizvođač JM VP cena MP cena Stanje
F AKORD 1/1 tebukonazol (250 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.150,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F SPHERE 1/1 trifloksistrobin 375 g/l, ciprokonazol 160 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 9.200,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F DUOFEN 1/1 tiofanat-metil 500 g/l Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.500,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F NORDOX 75 WG 1/1 bakar, iz bakar(I)oksida (Cu2O) 750 g/kg Agrimatco lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ORIUS 25 EW tebukonazol 250 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F TOPSIN 100 GR tiofanat-metil 700 g/l Agrimatco kg Prijavite se da bi videli VP cenu 280,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ODEON 1/1 hlorotalonil 825 g/kg Adama kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F SIGNUM 30 G boskalid 267 g/kg + piraklostrobin 67 g/kg Basf kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ALIETTE FLASH 12KG/1 fosetil-aluminijum 800 g/kg Bayer kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ANTRACOL WP-70 0.02/1 propineb 700 g/kg Agrosava kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ANTRACOL WP-70 1/1 propineb 700 g/kg Agrosava kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ZAMIR 400 EW 1/1 prohloraz 267 g/l + tebukonazol 133 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.150,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F CONSENTO 5/1 propamokarb-hidrohlorid 375 g/l, fenamidon 75 g/l Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F SIGNUM 8G boskalid 267 g/kg + piraklostrobin 67 g/kg kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F MANKOSAV 80-WP 25G mankozeb 800 g/kg Agrosava kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ALIETTE FLASH 1/1 fosetil-aluminijum 800 g/kg Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ANTRACOL WG70 5/1 propineb 700 g/kg Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F INFINITO 5/1 propamokarb-hidrohlorid 625 g/l, fluopikolid 62,5 g/l Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F PREVICUR ENERGY 1/1 propamokarb-fosetilat 840 g/l, (propamokarb 530 g/l), (fosetil 310 g/l) Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F PREVICUR ENERGY 0.1/1 propamokarb-fosetilat 840 g/l, (propamokarb 530 g/l), (fosetil 310 g/l) Bayer kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F TEATAR 1/1 azoksistrobin 250 g/l Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F AZBANY 250 SC azoksistrobin 250 g/l Agrimatco kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju

H - herbicid      I - insekticid      F - fungicid      ČS - čuvar sklopa      RR - regulator rasta      O - okvašivač