Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Cenovnik Pesticida

Sto-Vet - Cenovnik pesticida

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene pesticida su aktuelne (ovogodišnje). Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine.

27 proizvoda pronađeno
Naziv Aktivna materija Proizvođač JM VP cena MP cena Stanje
H BASAR 1/1 S-metolahlor (960 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.450,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H PLAMEN 10/1 dikamba 577,9 g/l Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.550,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H PLAMEN 1/1 dikamba 577,9 g/l Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.650,00 din. Trebujte pesticid 1 ocena na stanju
H GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC 5/1 s-metolahlor (312,5 g/l) + terbutilazin (187,5 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 850,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H GARDOPRIM PLUS GOLD 500 1/1 s-metolahlor (312,5 g/l) + terbutilazin (187,5 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.150,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H MONT 1/1 s-metolahlor 960 g/l Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.550,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H TENDER (S METALOHLOR) 1/1 S-metolahlor (960 g/l preparata) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.390,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H TELUS 1/1 s-metolahlor 960 g/l Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H DUAL GOLD 960 EC s-metolahlor (960 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.265,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H CELEBRITY PLUS 0.4/1 425 g/kg dikamba + 169 g/kg diflufenzopir + 107 g/kg + 107 g/kg nikosulfuron Basf kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H AVALON 1/1 bentazon (320 g/l preparata) + dikamba (90 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.170,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H DOXA 1/1 dikamba 480 g/l Sharda kg Prijavite se da bi videli VP cenu 1.320,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H BANVEL 480 S 1/1 dikamba (480 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.050,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H PALACID 480 1/1 dikamba (480 g/l) Belchim lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.680,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H PALACID 480 5/1 dikamba (480 g/l) Belchim lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.580,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H BASICO 1/1 dikamba (480 g/l) Sharda lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.480,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H AGRODIMARK 1/1 dikamba 577,9 g/l Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.750,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H MIONI 1/1 dikamba 480 +- 25 g/l Ostali lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.750,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H DICOPUR TOP 464 SL1/1 dikamba 120 g/lit + 2,4-D 344 g/lit Agrimatco lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.020,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H CASPER 55 WG 0.3/1 dikamba (500 g/l) + prosulfuron (50 g/l) Syngenta kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H COLOSSEUM 1/1 dikamba 578 g/l DMA (480 g/l čiste kiseline) Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H PRINCIPAL PLUS 440 GR nikosulfuron 92 g/kg + rimsulfuron 23 g/kg + dikamba (u obliku Na soli) 550 g/kg Pioneer/corteva kom Prijavite se da bi videli VP cenu 3.800,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H LUMAX 537.5 SE s-metolahlor (375 g/l) + terbutilazin (125 g/l) + mezotrion (37,5 g/l) Syngenta kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H CAMBIO bentazon 320 g/l i dikamba 90 g/l Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.311,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H DIKOPUR TOP 464 SL 1/1 dikamba 120 g/lit + 2,4-D 344 g/lit Agrimatco lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.000,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H TAROT PLUS 0,370/2 TRENDA/ rimsulfuron 32,6 g/kg + dikamba Na-so 608 g/kg; Dupont kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H STELLAR topramezon 50 g/l + dikamba 160 g/l Agrosava kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju

H - herbicid      I - insekticid      F - fungicid      ČS - čuvar sklopa      RR - regulator rasta      O - okvašivač