Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Cenovnik Pesticida

Sto-Vet - Cenovnik pesticida

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene pesticida su aktuelne (ovogodišnje). Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine.

11 proizvoda pronađeno
Naziv Aktivna materija Proizvođač JM VP cena MP cena Stanje
F COMRADE 1/1 azoksistrobin + ciprokonazol (200 + 80 g/l) Sharda lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.050,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F PROCEED 1/1 ciprokonazol 160 g/l, propikonazol 250 g/l Rwa lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.147,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H SEKATOR 1/1 jodosulfuron-metil-natrijum 25 g/l, amidosulfuron 100 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 10.737,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F SPHERE 1/1 trifloksistrobin 375 g/l, ciprokonazol 160 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 9.200,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F AMISTAR EXTRA 1/1 azoksistrobin (200 g/l) + ciprokonazol (80 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.950,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F ARTEA 330 EC ciprokonazol (80 g/l) + propikonazol (250 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.800,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ACANTO PLUS 1/1 pikoksistrobin 200 g/l i ciprokonazol 80 g/l Dupont lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ACANTO PLUS 5/1 pikoksistrobin 200 g/l i ciprokonazol 80 g/l Dupont lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.900,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H PAKET PLUS (SEKATOR3X1 +FALCON 2X5 ) jodosulfuron-metil-natrijum, amidosulfuron, mefenpir-dietil, tebukonazol, triadimenol, spiroksamin Bayer pak Prijavite se da bi videli VP cenu 69.368,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ALERT S 0,5/1 karbendazim 250 g/l + flusilazol 125 g/l Dupont kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H HUSSAR EVOLUTION fenoksaprop-p-etil 64 g/l jodosulfuron-metil-natrijum 8 g/l Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju

H - herbicid      I - insekticid      F - fungicid      ČS - čuvar sklopa      RR - regulator rasta      O - okvašivač