Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Cenovnik Pesticida

Sto-Vet - Cenovnik pesticida

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene pesticida su aktuelne (ovogodišnje). Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine.

23 proizvoda pronađeno
Naziv Aktivna materija Proizvođač JM VP cena MP cena Stanje
F AKORD 1/1 tebukonazol (250 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.150,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F ZAMIR 400 EW 1/1 prohloraz 267 g/l + tebukonazol 133 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.150,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F ORIUS 25 EW tebukonazol 250 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
ČS RAXIL 060-FS 10/1 tebukonazol 60 g/l... Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F BUZZ ULTRA DF (300 GRAMA) tebukonazol 750 g/kg Agrimatco kom Prijavite se da bi videli VP cenu 1.700,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F BOUNTY SC 5/1 tebukonazol 430 g/l SC Belchim lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F MYSTIC PRO 500 EC 1/1 tebukonazol 200 g/l + prohloraz 300 g/l D.a. kg Prijavite se da bi videli VP cenu 3.200,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F NOMAD MEC 1/1 tebukonazol 200g/l, propikonazol 300 g/l Ostali lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F CUSTODIA SC 1/1 tebukonazol 200 g/l, azoksistrobin 120 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.950,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F PROSARO 250 EC 1/1 tebukonazol 125 g/l, protiokonazol 125 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F PROSARO 250 EC 15/1 tebukonazol 125 g/l, protiokonazol 125 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 5.200,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F FALCON 5/1 tebukonazol 167 g/l, triadimenol 43 g/l, spiroksamin 250 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.560,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F CELLO 5/1 tebukonazol 100 g/l, protiokonazol 100 g/l, spiroksamin 250 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.200,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ANTRE PLUS 1/1 tebukonazol (167 g/l preparata) + tiofanat-metil (133 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.850,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ZANTARA 1/1 biksafen 50 g/l tebukonazol 166 g/l Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ZANTARA 15/1 biksafen 50 g/l tebukonazol 166 g/l Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H PAKET PLUS (SEKATOR 3X1+FALCON 2X5 ) jodosulfuron-metil-natrijum, amidosulfuron, mefenpir-dietil, tebukonazol, triadimenol, spiroksamin Bayer pak Prijavite se da bi videli VP cenu 76.531,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H SEKATOR PLUS PAKET (SEKATOR PLUS 2X5 LIT+ FALCON 2X5 LIT) jodosulfuron-metil-natrijum, amidosulfuron, mefenpir-dietil, tebukonazol, triadimenol, spiroksamin Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 77.000,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ZAMIR 400 EW 5/1 prohloraz 267 g/l + tebukonazol 133 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.000,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F MYSTIK 250 EC tebukonazol 250 ± 15 g/l D.a. kg Prijavite se da bi videli VP cenu 2.700,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F AKORD WG tebukonazol 250 g/kg preparata Galenika kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
ČS LAMARDOR tebukonazol 150g/l, protiokonazol 250 g/l... Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
ČS YUNTA QUATTRO klotianidin 166,7 g/l, imidakloprid 166,70 g/l, tebukonazol 6,7g/l, protiokonazol 33,3 g/l... Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju

H - herbicid      I - insekticid      F - fungicid      ČS - čuvar sklopa      RR - regulator rasta      O - okvašivač