Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Cenovnik Kukuruza

Sto-Vet - Cenovnik hibrida kukuruza

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene su ovogodišnje. Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine. Pozivamo sve kooperante da blagovremeno poruče semena za prolećnu setvu.

17 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalnobrazvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

Naziv FAO grupa Proizvođač Pakovanje VP cena MP cena Stanje
LG 31.377 390 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.022,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena na stanju
P9911 80.000 450 Pioneer/corteva 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
LG 31.388 400 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
SY KREON FORCE 20 SC 450 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
DKC 5401 (25.000) 500 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
RAGT REFLEXXION 0 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
RAGT DISTINXXION 0 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
RWA GASTI CS 530 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.200,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
P0074 430 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.171,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
NK PAKO FORCE 20 CS 490 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.000,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
P0023 (TRET. INSEKTICIDOM) 410 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena na stanju
LG AAPOTHEOZ 50,0000 ZRNA 550 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 8.102,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
P0023 410 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.861,00 din. Trebujte hibrid 4 ocena na stanju
RWA INCLUSIV 410 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.400,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
RWA ULIXXE 450 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.700,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
OS 398 (25000) TRETIRAN 0 Institut osijek 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
KWS KONFITES (FORCE) 0 Kws 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju