Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Cenovnik Kukuruza

Sto-Vet - Cenovnik hibrida kukuruza

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene su ovogodišnje. Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine. Pozivamo sve kooperante da blagovremeno poruče semena za prolećnu setvu.

21 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalnobrazvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

Naziv FAO grupa Proizvođač Pakovanje VP cena MP cena Stanje
RWA GASTI CS 530 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.150,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
RWA ULIXXE 450 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.600,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
LG 30.389 FORCE 410 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.440,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 30.500 - FORCE 520 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.440,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 31.377 (STARCOVER) 390 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.400,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RWA TWEETOR 440 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.250,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RWA AKINOM 510 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.250,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 30.369 / LIMANOVA 380 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.000,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
RWA AXXYS 310 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.600,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG SHANON SILAŽ 450 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.250,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
LG AAPOTHEOZ 550 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.250,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 30.597 600 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.150,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RWA CORUXXO 560 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.150,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG HELEN SILAŽ 700 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.000,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
LG AGRISTER 540 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.000,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 34.90 490 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.850,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RWA ACIMILL 420 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.100,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RWA MIDIXX 380 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RWA LYNXX 550 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAW URBANIX 450 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RWA CADIXXIO 480 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju