Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Cenovnik Kukuruza

Sto-Vet - Cenovnik hibrida kukuruza

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene su ovogodišnje. Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine. Pozivamo sve kooperante da blagovremeno poruče semena za prolećnu setvu.

36 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalnobrazvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

Naziv FAO grupa Proizvođač Pakovanje VP cena MP cena Stanje
KWS KONFITES (FORCE) 0 Kws 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
LG AAPOTHEOZ 50,0000 ZRNA 550 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 8.102,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 30.389 FORCE 410 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.723,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS KASHMIR 400 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.532,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS SMARAGD P4G 350 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.532,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS PHILIP 510 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.532,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS ROMERO 510 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.532,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 30.369 / LIMANOVA / 380 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.500,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
KWS KOLUMBARIS 460 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.118,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
KWS KONFITES 430 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.118,00 din. Trebujte hibrid 3 ocena trenutno nema na stanju
KWS KAPITOLIS 410 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.118,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS ORLANDO 520 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.118,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS LUKAS 2 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.118,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 31.377 390 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.022,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
LG 30.500 520 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.973,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS KERBANIS 540 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.808,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
KWS 2370 (FORCE) 270 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.808,00 din. Trebujte hibrid 8 ocena trenutno nema na stanju
KWS KLEOPATRAS 600 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.808,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS KOLLEGAS 480 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.808,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS 4484 380 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.484,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG SHANON SILAŽ 450 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.051,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
KWS MIKADO 550 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.033,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS KONSENS 600 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.033,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG HELEN SILAŽ 700 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.867,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
LG AGRISTER 540 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.867,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 30.597 600 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.867,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 34.90 490 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.867,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
KWS KERMES 600 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
KWS 3381 390 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
KWS KRABAS 300 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS BALASCO 440 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 31.388 400 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 31.401 420 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 31.558 560 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS 2370 25000 ZRNA 0 Kws 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS KALIMNOS 470 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju