Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Cenovnik Kukuruza

Sto-Vet - Cenovnik hibrida kukuruza

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene su ovogodišnje. Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine. Pozivamo sve kooperante da blagovremeno poruče semena za prolećnu setvu.

64 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalnobrazvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

Naziv FAO grupa Proizvođač Pakovanje VP cena MP cena Stanje
P9911 80.000 450 Pioneer/corteva 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
P0023 (TRET. INSEKTICIDOM) 410 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena na stanju
P0023 410 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.861,00 din. Trebujte hibrid 4 ocena na stanju
LG AAPOTHEOZ 50,0000 ZRNA 550 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 8.102,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0412 (+BIOSTIMULATOR) 530 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.020,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
P9241 (+ BIOSTIMULATOR) 290 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.020,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
P0216 510 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.861,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9241 290 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.861,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
P9175 260 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.861,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9911 450 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.861,00 din. Trebujte hibrid 4 ocena trenutno nema na stanju
P9903 390 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.861,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
P1241 670 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.861,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
P0164 420 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.861,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
P9300 340 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.861,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 30.389 FORCE 410 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.723,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 30.369 / LIMANOVA / 380 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.500,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
P0725 + BIOSTIMULATOR 630 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.336,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0704 580 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.171,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0362 510 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.171,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0074 430 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.171,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0216E 520 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.171,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0943 650 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.171,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9757 380 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.171,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 31.377 390 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.022,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
LG 30.500 520 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.973,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P1535 740 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.751,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0423 510 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.751,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9537 340 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.751,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
P9074 0 Pioneer/corteva 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.751,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PIONEER PR34P88 700 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.495,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P1063 690 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.354,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P37N01 370 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.254,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
P36V74 500 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.254,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P1114 670 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.254,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
P33H82 700 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.254,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0837 630 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.254,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG SHANON SILAŽ 450 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.051,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
LG HELEN SILAŽ 700 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.867,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
LG AGRISTER 540 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.867,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 30.597 600 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.867,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 34.90 490 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.867,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
P0865 640 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 2.925,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
P0105 440 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 2.792,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P37N01(25)SONIDO 370 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0216 SONIDO 510 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P1114 SONIDO 670 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
P0725 SONIDO 630 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0412(SONIDO) 530 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9911 SONIDO 450 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
P36V74 (SONIDO) 500 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0412 80.000 530 Pioneer/corteva 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0725 80.000 630 Pioneer/corteva 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P33H82 SONIDO 0 Pioneer/corteva 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 31.388 400 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 31.401 420 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 31.558 560 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0900 630 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P1241 SONIDO 0 Pioneer/corteva 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P1241 + BIOSTIMULATOR 0 Pioneer/corteva 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0704 (SONIDO) 0 Pioneer/corteva 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9903 SONIDO 390 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9537 SONIDO 340 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0216E 80.000 510 Pioneer/corteva 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju