Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Cenovnik Kukuruza

Sto-Vet - Cenovnik hibrida kukuruza

Informacije o cenama i stanju zaliha


Prikazane cene su orijentacione i moguć je dogovor, odobravamo rabate u zavisnosti od količine i valute plaćanja, kao i kompenzaciju.

200 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalnobrazvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

Naziv FAO grupa Proizvođač Pakovanje VP cena MP cena
DKC 5031 (80.000) 420 Dekalb 80.000 145,00 € 20.000,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
DKC 4717 (80.000) 380 Dekalb 80.000 141,60 € 18.584,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena
DKC 5632 (80.000) 590 Dekalb 80.000 141,60 € 18.584,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
DKC 5830 (80.000) 580 Dekalb 80.000 141,60 € 18.584,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
DKC 4025 (80.000) 290 Dekalb 80.000 127,20 € 16.694,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena
DKC 5007 (80.000) 410 Dekalb 80.000 127,20 € 16.694,00 din. Trebujte hibrid 3 ocena
DKC 5222 (80.000) 490 Dekalb 80.000 127,20 € 16.694,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
DKC 4795 (80.000) 330 Dekalb 80.000 127,20 € 16.694,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena
DKC 3623 (80.000) 250 Dekalb 80.000 127,20 € 16.694,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
DKC 4590 (80.000) 310 Dekalb 80.000 127,20 € 16.694,00 din. Trebujte hibrid 12 ocena
DKC 5276 (80.000) 480 Dekalb 80.000 116,00 € 15.224,00 din. Trebujte hibrid 4 ocena
DKC 5170 (80.000) 450 Dekalb 80.000 100,00 € 13.530,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena
DKC 5783 (80.000) 530 Dekalb 80.000 100,00 € 13.124,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
DKC 6120 (80.000) 620 Dekalb 80.000 100,00 € 13.124,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
DKC 5707 (80.000) 600 Dekalb 80.000 100,00 € 13.124,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
DKC 6089 (80.000) 590 Dekalb 80.000 100,00 € 13.124,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
DKC 5143 (50.000) 430 Dekalb 50.000 62,50 € 8.203,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena
PIONEER P9911 SONIDO 450 Pioneer 25.000 0,00 din. 7.143,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
PIONEER P9241 SONIDO 290 Pioneer 25.000 0,00 din. 7.143,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
PIONEER P0216 SONIDO 510 Pioneer 25.000 0,00 din. 7.143,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
PIONEER P0412(SONIDO) 520 Pioneer 25.000 0,00 din. 7.143,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
PIONEER P0023 (SONIDO) 410 Pioneer 25.000 0,00 din. 7.143,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena
PIONEER P9721 SONIDO 390 Pioneer 25.000 0,00 din. 6.405,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
PIONEER P0725 SONIDO 630 Pioneer 25.000 0,00 din. 6.405,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
PIONEER P9911 450 Pioneer 25.000 5.339,00 din. 6.000,00 din. Trebujte hibrid 10 ocena
PIONEER PR37N01(25)SONIDO 370 Pioneer 25.000 0,00 din. 5.896,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
PIONEER P1114 SONIDO 660 Pioneer 25.000 0,00 din. 5.896,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
PIONEER P9175 290 Pioneer 25.000 5.339,00 din. 5.873,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
PIONEER P0216 510 Pioneer 25.000 5.339,00 din. 5.873,00 din. Trebujte hibrid 6 ocena
PIONEER P0412 520 Pioneer 25.000 5.339,00 din. 5.873,00 din. Trebujte hibrid 5 ocena
PIONEER P9241 290 Pioneer 25.000 5.339,00 din. 5.873,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena
PIONEER P0023 410 Pioneer 25.000 5.339,00 din. 5.873,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena
PIONEER PR36V52 SONIDO 430 25.000 5.303,00 din. 5.589,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
KWS KERBANIS 540 Kws 25.000 4.848,40 din. 5.333,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena
KWS 5050 550 Kws 25.000 4.848,40 din. 5.333,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
PIONEER PR34N43 SONIDO 690 Pioneer 25.000 0,00 din. 5.292,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
PIONEER PR38A79 (25) SONIDO 260 Pioneer 25.000 0,00 din. 5.292,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
PIONEER PR37F73 SONIDO 400 Pioneer 25.000 0,00 din. 5.292,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
PIONEER P9494 (25) SONIDO 310 Pioneer 25.000 0,00 din. 5.292,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
PIONEER P9915 SONIDO 380 Pioneer 25.000 0,00 din. 5.292,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
PIONEER PR33A46 SONIDO 680 Pioneer 25.000 0,00 din. 5.292,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
PIONEER PR36V52 (SONIDO) 430 Pioneer 25.000 0,00 din. 5.292,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
PIONEER PR36V74 (SONIDO) 520 Pioneer 25.000 0,00 din. 5.292,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
LG 30.389 410 Lg 25.000 4.796,00 din. 5.275,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena
LG 30.369 / LIMANOVA 380 Lg 25.000 4.796,00 din. 5.275,00 din. Trebujte hibrid 3 ocena
KWS BALASCO 440 Kws 25.000 4.682,80 din. 5.151,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
KWS KAMPARIS 370 Kws 25.000 4.682,80 din. 5.151,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
PIONEER P0725 630 Pioneer 25.000 0,00 din. 5.135,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
PIONEER P9721 390 Pioneer 25.000 0,00 din. 5.135,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
PIONEER P0704 580 Pioneer 25.000 0,00 din. 5.135,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
PIONEER P0423 510 Pioneer 25.000 0,00 din. 5.135,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
PIONEER P0837 630 Pioneer 25.000 0,00 din. 5.135,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
PIONEER P9486 320 Pioneer 25.000 0,00 din. 5.135,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
PIONEER P9537 340 Pioneer 25.000 0,00 din. 5.135,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
RAIFFEISEN ULIXXE 450 Raiffeisen 25.000 34,00 € 5.100,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
LG 30.491 490 Lg 25.000 4.620,00 din. 5.085,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
KWS KOLUMBARIS 460 Kws 25.000 4.682,80 din. 4.997,00 din. Trebujte hibrid 4 ocena
KWS KONFITES 430 Kws 25.000 4.682,80 din. 4.997,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena
PIONEER P1535 740 Pioneer 25.000 4.205,00 din. 4.626,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
PIONEER P0865 640 Pioneer 25.000 4.205,00 din. 4.626,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
PIONEER P1114 660 Pioneer 25.000 4.205,00 din. 4.626,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
PIONEER PR37N01 370 Pioneer 25.000 4.205,00 din. 4.626,00 din. Trebujte hibrid 14 ocena
LG AGRISTER 540 Lg 25.000 4.136,00 din. 4.550,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
NY OCTAVIUS 400 Syngenta 25.000 33,62 € 4.549,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
PIONEER PR34P88 700 Pioneer 25.000 4.036,70 din. 4.495,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
PIONEER PR35F38 530 Pioneer 25.000 0,00 din. 4.432,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
PIONEER PR33H82 700 Pioneer 25.000 0,00 din. 4.432,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
LG HELEN SILAŽ 700 Lg 25.000 3.960,00 din. 4.360,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
LG JANETT SILAŽ 560 Lg 25.000 3.960,00 din. 4.360,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena
NK HELICO FORCE 20 SC 550 Syngenta 25.000 3.825,00 din. 4.250,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
KWS 2370 270 Kws 25.000 3.827,20 din. 4.210,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
ZP 606 600 Zp 25.000 0,00 din. 4.115,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
ZP 666 600 Zp 25.000 0,00 din. 4.115,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena
ZP 560 500 Zp 25.000 0,00 din. 4.115,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
ZP 555 500 Zp 25.000 0,00 din. 4.115,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena
ZP 600 600 Zp 25.000 0,00 din. 4.115,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
ZP 427 400 Zp 25.000 0,00 din. 4.115,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
NK LUCIUS FORCE 20 SC 330 Syngenta 25.000 3.727,27 din. 4.100,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
NK PAKO FORCE 20 SC 490 Syngenta 25.000 3.727,27 din. 4.100,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena
NY SENKO 490 Syngenta 25.000 30,50 € 4.100,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
NY OCTAVIUS FORCE 20 SC 400 Syngenta 25.000 3.727,00 din. 4.100,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
NK IRIDIUM 360 Syngenta 25.000 30,50 € 4.100,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
KWS 3381 390 Kws 25.000 3.827,20 din. 4.084,00 din. Trebujte hibrid 6 ocena
LG PONCHO 590 Lg 25.000 3.652,00 din. 4.020,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
NS 640 ULTRA 600 Ns seme 25.000 4.475,00 din. 4.009,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
NS 620K 600 Ns seme 25.000 4.475,00 din. 4.009,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
NS 609B 600 Ns seme 25.000 4.475,00 din. 4.009,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
PIONEER PR37F73 400 Pioneer 25.000 0,00 din. 4.000,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena
RAGT TYREXX 590 Ragt 25.000 28,00 € 4.000,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
PIONEER PR36V74 520 Pioneer 25.000 0,00 din. 4.000,00 din. Trebujte hibrid 3 ocena
PIONEER PR36V52 430 Pioneer 25.000 0,00 din. 4.000,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
PIONEER PR34N61 600 Pioneer 25.000 0,00 din. 4.000,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
PIONEER PR33T56 700 Pioneer 25.000 0,00 din. 4.000,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
PIONEER P9915 380 Pioneer 25.000 0,00 din. 4.000,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
RAGT PIXXTOL 490 Ragt 25.000 28,00 € 4.000,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
PIONEER P9494 310 Pioneer 25.000 0,00 din. 4.000,00 din. Trebujte hibrid 5 ocena
PIONEER PR38A79 260 Pioneer 25.000 0,00 din. 4.000,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena
RAGT RULEXX 380 Ragt 25.000 28,00 € 4.000,00 din. Trebujte hibrid 3 ocena
PIONEER PR34N43 690 Pioneer 25.000 0,00 din. 4.000,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
PIONEER PR33A46 680 Pioneer 25.000 0,00 din. 4.000,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
RAGT BERGXXON 450 Ragt 25.000 28,00 € 4.000,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
PIONEER PR35T36 610 Pioneer 25.000 0,00 din. 4.000,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
RAGT AXXO 430 Ragt 25.000 28,00 € 4.000,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
RAGT EXXUPERY 560 Ragt 25.000 28,00 € 4.000,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
PIONEER PR36K67 530 Pioneer 25.000 0,00 din. 4.000,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
RAGT FUTURIXX 400 Ragt 25.000 28,00 € 4.000,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
RAGT RIVOXX 330 Ragt 25.000 28,00 € 4.000,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
KWS KREBS 450 Kws 25.000 3.615,60 din. 3.977,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
AS 160 SILAŽ 600 As hibridi 25.000 3.604,55 din. 3.965,00 din. Trebujte hibrid 3 ocena
AS-534 TRETIRANO 0 As hibridi 0 3.604,50 din. 3.965,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
AS 603 TRETIRAN 0 As hibridi 0 3.604,50 din. 3.965,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
AS 72 TRETIRAN 640 As hibridi 25.000 3.502,72 din. 3.853,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
AS 54 TRETIRAN 450 As hibridi 30.000 3.457,27 din. 3.803,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
KWS MIKADO 550 Kws 25.000 3.450,00 din. 3.795,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
KWS KRABAS 300 Kws 25.000 3.450,00 din. 3.795,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
BC PAJDAŠ TRETIRAN 390 Bc hibridi 25.000 3.450,00 din. 3.790,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena
LG 36.07 610 Lg 25.000 3.432,00 din. 3.775,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
LG ANTISS 650 Lg 25.000 3.432,00 din. 3.775,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
LG 35.35 510 Lg 25.000 3.432,00 din. 3.775,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
AS 170 SILAŽ 600 As hibridi 25.000 0,00 din. 3.765,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
ZP 735 700 Zp 25.000 0,00 din. 3.703,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
ZP 684 600 Zp 25.000 0,00 din. 3.703,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
ZP 341 300 Zp 25.000 0,00 din. 3.703,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
ZP 434 400 Zp 25.000 0,00 din. 3.703,00 din. Trebujte hibrid 3 ocena
NS 6030 600 Ns seme 25.000 4.050,00 din. 3.628,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
NS 6102 600 Ns seme 25.000 4.050,00 din. 3.628,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena
NS 5010 500 Ns seme 25.000 4.050,00 din. 3.628,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
NS 6043 600 Ns seme 25.000 4.050,00 din. 3.628,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
NS 7020 700 Ns seme 25.000 4.050,00 din. 3.628,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
NS 6010 600 Ns seme 25.000 4.050,00 din. 3.628,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
NS 640 600 Ns seme 25.000 4.050,00 din. 3.628,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
SY SENKO 0 Syngenta 0 3.272,72 din. 3.600,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
SY OCTAVIUS (25) 0 Syngenta 0 3.272,72 din. 3.600,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
SY IRIDIUM 0 Syngenta 0 3.272,72 din. 3.600,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
AS 507 510 As hibridi 25.000 3.194,00 din. 3.514,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
AS 72 640 As hibridi 25.000 0,00 din. 3.513,00 din. Trebujte hibrid 7 ocena
AS 54 450 As hibridi 25.000 0,00 din. 3.513,00 din. Trebujte hibrid 5 ocena
AS 44 450 As hibridi 25.000 0,00 din. 3.513,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
AS 57 570 As hibridi 25.000 0,00 din. 3.513,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
BC 398 PAJDAŠ TRETIRAN 390 Bc hibridi 25.000 0,00 din. 3.500,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena
BC 582 TRETIRAN 580 Bc hibridi 25.000 0,00 din. 3.500,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena
OS 398 390 Institut osijek 25.000 27,00 € 3.500,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
BC RIĐAN TRETIRAN 610 Bc hibridi 25.000 0,00 din. 3.500,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena
ZP 704 700 Zp 25.000 0,00 din. 3.291,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
ZP 677 600 Zp 25.000 0,00 din. 3.291,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
NS RADAN 600 Ns seme 25.000 3.625,00 din. 3.248,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
NS TISA 700 Ns seme 25.000 3.625,00 din. 3.248,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
NS ZENIT 600 Ns seme 25.000 3.625,00 din. 3.248,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
AS 63 650 As hibridi 25.000 2.735,45 din. 3.009,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena
AS 73 700 As hibridi 25.000 0,00 din. 3.009,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
KWS KERMES 600 Kws 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid 3 ocena
NK TURTOP 680 Syngenta 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
NK PAKO 490 Syngenta 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid 5 ocena
BC KLIPAN TRETIRAN 520 Bc hibridi 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
NK SYCORA 620 Syngenta 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
NK HELICO 550 Syngenta 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
NK COLUMBIA 450 Syngenta 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
RAIFFEISEN MIDIXX 380 Raiffeisen 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
NK LUCIUS 330 Syngenta 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena
BC 564 TRETIRAN 560 Bc hibridi 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
AS 66 650 As hibridi 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
KWS KARMAS 350 Kws 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
CAUSSADE GASTI CS 530 Raiffeisen 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
SY FLOVITA 380 Syngenta 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
SY SINCERO 610 Syngenta 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
KWS KORIMBOS 600 Kws 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
LG 35.40 550 Lg 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
SY JULLEN (25.000) FORCE 660 Syngenta 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
AS 63 TRETIRAN 650 As hibridi 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
KWS KOPIAS 700 Kws 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
DKC 5401 (80.000) 500 Dekalb 80.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena
LG 33.95 390 Lg 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
BC 418B TRETIRAN 460 Bc hibridi 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
LG AGRISTER PONCHO 0,5 540 Lg 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
BC 532 (KLIPAN+) TRETIRAN 520 Bc hibridi 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
LG 34.75 440 Lg 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
AS 160 SILAŽ TRETIRAN 600 As hibridi 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
RAIFFESEN ULIXXE SONIDO 0 0 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
RAIFFEISEN LYNXX 550 Raiffeisen 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
BC 682 TRETIRAN 680 Bc hibridi 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
BC 574 TRETIRAN 530 Bc hibridi 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
LG 33.50 350 Lg 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
LG 35.62 570 Lg 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
LG 30.681 680 Lg 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
LG INDACO SILAŽ 670 Lg 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
LG PONCHO TRETIRAN 590 Lg 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
ZP 505 500 Zp 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
ZP 684 ULTRA 600 Zp 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
KWS KONSENS 600 Kws 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena
KWS GRECALE 700 Kws 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
KWS KALIMNOS 470 Kws 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
SY ZOAN 640 Syngenta 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
OSSK 596 590 Institut osijek 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
BC DUGI 620 Bc hibridi 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid
KWS KINEMAS 330 Kws 25.000 0,00 din. 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid