Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.
Filteri

Vi ste ovde:    Stovet > Biostimulatori

Aminokiseline i Biostimulatori

Informacije o cenama i stanju zaliha

Sva roba prikazana na sajtu je deo naše ponude i ne podrazumeva se da je dostupna u svakom trenutku. Robu koja nije na stanju, ukoliko smo u mogućnosti, poručujemo na vaš zahtev.
Za sve informacije pozovite nas na 024/787-038 ili 024/787-049.

7 proizvoda pronađeno

SLAVOL 10/1

SLAVOL 10/1

SLAVOL je inovativni biopreparat na bazi mikroorganizama. Mikrobiološko đubrivo SLAVOL koristi se u đubrenju ratarskih kultura (strna žita, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa), povrća (u polju i zatvorenom prostoru), voća i vinove loze ali i u đubrenju cveća.

SLAVOL je univerzalno sertifikovano đubrivo i može se koristiti u organskoj i u tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovo sredstvo za prihranu povrća, voća i cveća je prirodan proizvod bez ijednog hemijskog dodatka i deluje pozitivno na biljke, zemljište i životnu sredinu.

Rezultati dosadašnjih ogleda su pokazali da đubrenje Slavolom povećava prinos od 7% – 28%.

opširnije

SLAVOL 1/1

SLAVOL 1/1

SLAVOL je inovativni biopreparat na bazi mikroorganizama. Mikrobiološko đubrivo SLAVOL koristi se u đubrenju ratarskih kultura (strna žita, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa), povrća (u polju i zatvorenom prostoru), voća i vinove loze ali i u đubrenju cveća.

SLAVOL je univerzalno sertifikovano đubrivo i može se koristiti u organskoj i u tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovo sredstvo za prihranu povrća, voća i cveća je prirodan proizvod bez ijednog hemijskog dodatka i deluje pozitivno na biljke, zemljište i životnu sredinu.

Rezultati dosadašnjih ogleda su pokazali da đubrenje Slavolom povećava prinos od 7% – 28%.

opširnije

SLAVOL S 0.25/1

SLAVOL S 0.25/1

SLAVOL S je tečno đubrivo – stimulator rasta za tretman semena ratarskih i povrtarskih biljaka, sadnica, i reznica ukrasnog bilja ( sobnog i sezonskog cveća, perena, listopadnog i četinarskog drveća i žbunja ).

SLAVOL S povećava klijavost semena, energiju klijanja, snagu nicanja, masu 1000 zrna, hektolitarsku težinu i prinos.

SLAVOL S stimuliše rast i razviće biljaka, razvoj adventivnih i bočnih korenova, ožiljavanje, formiranje listova, cvetanje, oprašivanje, formiranje listova, cvetanje, oprašivanje, formiranje i razvoj ploda.

Primena:
  • Strna žita (pšenica, ječam, ovas, tritikale), kukuruz, soja, suncokret, mahunarke, krmno bilje:
    - rastvoriti 250 ml Slavol-a u odgovarajućoj količini vode i naneti na hektarsku normu semena. U ovaj rastvor se mogu direktno dodati pesticidi koji se koriste za tretman semena. Seme prosušitit i sejati.
  • Povrće (paprika, paradajz, krastavac, korenasto - krtolasto, lukovičasto povrće, kupusnjače itd.)
    - seme potopiti direktno u Slavol S u trajanju od 15 - 30 minuta ili ostaviti seme na naklijavanje.
  • Sadnice i reznice ukrasnog bilja (sobnog i sezonskog cveća, perena, listopadnog i četinarskog drveća i žbunja):
    - rastvoriti Slavol S - 250 ml u 500 ml vode, reznice ili sadnice potopiti i ostaviti da stoje u pripremljenom rastvoru. Nakon rasađivanja zaliti biljke sa preostalom količinom rastvora.
opširnije

SLAVOL 5/1

SLAVOL 5/1

SLAVOL je inovativni biopreparat na bazi mikroorganizama. Mikrobiološko đubrivo SLAVOL koristi se u đubrenju ratarskih kultura (strna žita, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa), povrća (u polju i zatvorenom prostoru), voća i vinove loze ali i u đubrenju cveća.

SLAVOL je univerzalno sertifikovano đubrivo i može se koristiti u organskoj i u tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovo sredstvo za prihranu povrća, voća i cveća je prirodan proizvod bez ijednog hemijskog dodatka i deluje pozitivno na biljke, zemljište i životnu sredinu.

Rezultati dosadašnjih ogleda su pokazali da đubrenje Slavolom povećava prinos od 7% – 28%.

Primena Slavola

Slavol se primenjuje u proizvodnji ratarskih kultura, povrća i cveća.

Slavol se koristi u proizvodnji ratarskih kultura kao folijarno đubrivo (strna žita, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa, krmno bilje, duvan itd). Slavol se primenjuje folijarno prskanjem 7 – 10 l/ha, 2- 3 puta u toku vegetacije – samostalno ili zajedno sa pesticidima.

Slavol se koristi u povrtarstvu (paradajz, paprika, krastavac, salata, kupus, grašak, krompir, boranija, korenasto i krtolasto povrće) i cvećarstvu pri proizvodnji rasada, kao folijarno djubrivo i preko sistema kap po kap.

* Vreme primene SLAVOL-a nije vezano za karencu. Ne treba tretirati po sunčanom delu dana, već ujutru ili uveče.

opširnije

UNIKER 5/1

UNIKER 5/1

UNIKER ubrzava procese razlaganja svežih organskih materija (žetvenih ostataka) u zemljistu. UNIKER se preporučuje za primenu u početnim fazama razvoja biljaka, kao starter.

Primenom UNIKER-a povećava se mikrobiološka aktivnost zemljišta, mikrobiološka biomasa, kao i sadržaj lako pristupačnih jedinjenja azota, fosfora, kalijuma, mikroelemenata.

UNIKER deluje povoljno na plodnost, strukturu i vodno – vazdušni režim zemljišta.

opširnije

AMIKSOL 1/1

AMIKSOL 1/1

AMIKSOL 5/1

AMIKSOL 5/1
Amiksol je tečno đubrivo sa aminokiselinama biljnog porekla koje je sertifikovano za primenu u organskoj i tradicionalnoj proizvodnji. Amiksol sadrži L-aminokiseline biljnog porekla koje su dobijene(enzimskom) mikrobiološkom hidrolizom. Amiksol sadrži 16% slobodnih aminokiselina. Posebnim postupkom hidrolize materijala biljnog porekla, korišćenjem enzima bakterija dobijene su slobodne L- aminokiseline koje su biološki aktivne i imaju veoma značajnu ulogu u metabolizmu biljaka.opširnije

KURSNA LISTA

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se