Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.
Sto-Vet | Cello i Delaro Sto-Vet | Delfan i Protifert Sto-Vet | Yara Gramitrel Propulse - Pictor - Stovet Kukuruz - Elixir i Yara - Stovet

Zbog trenutne loše situacije sa padavinama javlja se potreba za primenom aminokiselina u pšenici. Upotreba aminokiselina se preporučuje u stresnim uslovima kao što su suša, grad, oštećenja od pesticida. Takođe ovaj tretman je preporučljiv i za vreme cvetanja pšenice za povećanje proteina u zrnu. Osim toga, u uslovima suše biljke ne mogu da usvoje hranljive materije iz zemljišta tako da je preporučljiva primena folijarnih đubriva.

Naš savet. Osigurajte useve. Saznaj više.

  Molimo svoje kooperante da telefonom blagovremeno rezervišu herbicide i ostali repromaterijal za prolećne radove.

Zaštitite ječam (isto važi i za osetljive i buljne pšenice) od bolesti sa jednim od sledećih fungicida:
  1. Priaxor 1 lit/ha
  2. Delaro 325 SC 0.75 lit/ha
  3. Amistar Extra 0.80 lit/ha
  4. Comrade 0.80 lit/ha

Ječam je sklon poleganju pa je poželjno dodati i regulator rasta, izaberite jedan od 3 iz naše ponude ili napravite kombinaciju sa Cycocel-om:
  1. Medax Top 0.80 lit/ha
  2. Moxa 0.40 lit/ha
  3. Next 0.40 lit/ha

Elixir đubriva

Preporuka Corteva

Lumigen - nova era u zaštiti semena i klijanaca

Klikni na sliku

Viballa - novi herbicid za suncokret

Lancelot - herbicid za pšenicu

Biathlon 4D + Priaxor

Preporuka BASF

Biathlon 4D - herbicid za ječam i pšenicu

Priaxor - fungicid za ječam i pšenicu

Medax Top - regulator rasta za ječam i pšenicu

Ascra, Delaro, Falcon

Preporuka Bayer

Novi fungicidi Ascra Xpro i Delaro 325 SC

Falcon - fungicid za pšenicu

Syngenta, Score Toprex, Amistar

Preporuka Syngenta

Score Toprex fungicid i reg. rasta za repicu
Amistar fungicid za ječam
Cherokee fungicid za pšenicu
Elatus Era fungicid za pšenicu i ječam
Diamanthis CL suncokret i Carioca kukuruz
Euralis Debussy

Preporuka Euralis

Debussy

  Pogledajte hibride kukuruza ocenjene od strane poljoprivrednika na našem sajtu.

  Hvala za učešće na sajmu. Pogledajte fotografije kao i predavanje Florijana Farkaša i moju izjavu na Subotica.info.

  Ugovaramo proizvodnju kukuruza, suncokreta, uljane repice, pivarskog ječma i pšenice. Molimo kooperante da što pre trebuju semena, pesticide i đubriva za svoje površine.

  Ko ugovori proizvodnju uljane repice moći će da nam je proda po terminskim cenama i da dobije deo para u avansu.

  Kompletan repromaterijal prodajemo na odloženo po konkurentim cenama i uslovima plaćanja.

  Vršimo otkup tovljenika tokom čitave godine.

Pogledajte aktuelne otkupne cene

PŠENICA. Sačuvajte pšenicu od bolesti. Falcon 0,6 lit/ha, Cello 1 lit/ha, Prosaro 0,80 lit/ha, Duett Ultra 0,60 lit/ha. Dodavanjem folijarnih đubriva i aminokiselina povećavate kvalitet pšenice, proteina i glutena (SUMPOR + AZOT + AMINOKISELINE: Yara Thiotrac ili Chopin + Protifert ili HAF Alfa ili Amiksol ili Delfan).

JEČAM. U velikom broju pregledanih useva ječma su otkriveni simptomi bolesti, zato je neophodno uraditi zaštitu fungicidnim tretmanom. Tretmane uradite fungicidima Priaxor, Amistar, Comrade. Potrebno je sačuvati što duže list zastavičara zdravim.

KUKURUZ. Odabir herbicida, savetujemo uništavanje korova herbicidima Adengo 0,4 l/ha do 3 lista kukuruza (samo 2.600,00 din po kat. jutru), Merlin Flexx 0,35 lit/ha + Dikamba 0,4 lit/ha (samo 1.950,00 din po kat. jutru) do 3. lista.
  1. Talisman + Plamen + Rezon
  2. Talisman + Skaut + Peak
  3. Monsoon Active
  4. Equip + Laudis

SUNCOKRET. Setva u toku, odabir herbicida.
  1. Standardni suncokret (Focus Ultra, Spektrum, Fargo, Kletox)
  2. CL (Pulsar, Listego, Ikarus, Imazofil)
  3. CLP (Listego Plus, Pulsar Plus...Listego, Ikarus, Imazofil)
  4. Express (Express, Gringo...)
Bez obzira na tehnologiju gajenja, savetujemo uništavanje korova pre nicanja. Kvalitetna hemija čeka kišu. Gardoprim, Racer + Proman.

ULJANA REPICA. Sačuvajte dobro zdravstveno stanje vaše uljane repice upotrebom fungicida Propulse ili Pictor. Dokazano povećavaju prinos 10 - 15%.

Pogledajte ponudu aminokiselina i biostimulatora. Važno je znati da su aminokiseline sastavni deo proteina koji mogu biti biljnog ili životinjskog porekla. Aminokiseline koje se nalaze npr. u Delfan, Isabion-u, Protifert-u... su životinjskog porekla, a u HAF Alfa, Amiksol, Megafol, Yara Universal Bio, Rooter, Multoleo su biljnog porekla. Neki smatraju da proteini životinjskog porekla imaju veću efikasnost, u šta nismo sigurni. U svakom slučaju treba obratiti pažnju na postotak slobodnih aminokiselina.

  Ugovaramo proizvodnju kukuruza, suncokreta, uljane repice, pivarskog ječma i pšenice. Molimo kooperante da što pre trebuju semena, pesticide i đubriva za svoje površine.

  Ko ugovori proizvodnju uljane repice moći će da nam je proda po terminskim cenama i da dobije deo para u avansu.

  Kompletan repromaterijal prodajemo na odloženo po konkurentim cenama i uslovima plaćanja.

  Vršimo otkup tovljenika tokom čitave godine.

Osnovno vezano za proizvodnju:

Pročitajte preporuke ZZ Sto-Vet

Ugovaramo sledeće proizvodnje
 • * uljana repica
  • - odabir semena (Dekalb, LG, KWS, Pioneer)
  • - osnovna đubriva (Yara 7:20:28, LAT NPK 15:15:15, NPK 16:16:16)
  • - prihrana AN, Yara Bela Sulfan, Amosulfan
  • - fungicid (Folicur, Propulse)
  • - insekticid (Savanur, Biscaya)
  • - folijarna prihrana (Yara Vita Bortrac)
 • * pivarski ječam
  • - odbari semena
  • - osnovna đubriva
  • - prihrana AN
  • - fungicid (Sphere, Amistar, Acanto)
  • - regulator rasta (Modus, Cerone, Cycocel, Moxa)
  • - herbicid (Sekator)
  • - insekticid (Decis, Decis Expert, Fastac, Laidir)
  • - folijarna prihrana
 • * pšenica
  • - odabir semena
  • - osnovna đubriva
  • - prihrana AN, Yara Bella Sulfan, Amosulfan
  • - fungicid (Falcon, Prosaro, Duett Ultra, Duofen, Teatar Plus)
  • - herbicid (Sekator, Lancelot, Metmark)
  • - insekticid (Decis, Decis Expert, Fastac, Laidir)
  • - regulator rasta (Cycocel, Cerone)
  • - folijarna prihrana (Yara Universal Bio)
 • * suncokret
  • - odabir semena
  • - osnovna đubriva
  • - herbicid
   • - pre nicanja - širokolisni korovi (Gardoprim, Helium, Disk, Racer, Promoni)
   • - posle nicanja (Flupisor, Fargo, Kletox, Passat, Express...)

Folijarna djubriva

Uz svako prskanje Sto-Vet preporučuje primenu folijarnih đubriva (Yara Universal Bio, Wuksal Super, Agrofol. Pogledajte našu ponudu folijarnih đubriva.

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom, učlanite se u Sto-Vet klub zemljoradnika, učlanjenjem dobijate:

 • - važne informacije iz sfere poljoprivrede (cene, predavanja, krediti, uredbe itd.) putem SMS-a i elektronskih poruka (email).
 • - uvid u kompletne Sto-Vet-ove cenovnike.
 • - pregled kataloga; odabir semena i pesticida izgledaće vam kao napredna video igra.
 • - uvid u rezultate prinosa gotovo svih hibrida i utiske o semenima, pesticidima.
 • - mogućnost da vi podelite sa ostalima vaše utiske i iskustva.

Brendovi čije proizvode možete kupiti u Sto-vet-u

Sto-Vet brendovi

Polovna mehanizacija sa cenama

Sto-Vet Vremenska Prognoza

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava